Taistelu rakennetulla alueella

Loading Loading...

Ajankohta 9.7.2022
Aika 7.00 - 18.00
Kesto 1
Kertausharjoituspäivät 1
Paikkakunta
Paikkakunta Lahti
Ilmoittautumisaika 21.6.2022 8.00 - 2.7.2022 7.00


Tavoite

Kurssin tavoitteena on oppia taisteluperusteet toimimisesta rakennetulla alueella niin taisteluparina, partiona kuin ryhmänäkin.
Kurssin jälkeen koulutettavat:

Tuntee:
– MAAKK koulutusohjelman rakenteen
– Rakennetun alueen taistelun erityispiirteet ja erot metsämaastossa taisteluun

Osaa:
– Yksittäisen taistelijan perustaidot rakennetun alueen taistelussa
– Toimia yksittäisen taistelijan eri rooleissa partiossa ja ryhmässä rakennetun alueen taistelussa
– Osaa käsimerkkien käytön osana partion toimintaa ja johtamista

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on kohdenettu Päijät-Hämeen paikallisjoukoille.
Paikallispataljoonan kokoonpanoihin sijoitetuille ja sijoittamiskelpoisille reserviläisille. Kurssi kuuluu paikallisjoukkojen koulutuspolun mukaiseen peruskoulutukseen.
Kurssille kutsutaan.

Esitiedot

Esitiedot selviävät erikseen lähetettävässä kurssikirjeessä.
Kurssin ensimmäinen päivä harjoitellaan käsittelyaseilla ja toisena päivänä on sovellettu vaihe tarkoitukseen soveltuvin välinein. Pääpaino on tekniikoiden ja taktiikan harjoittelussa.

Hyödyllisiä varusesineitä voi varata mukaan oman harkinnan mukaan: erityisesti suositellaan mukaan otettavaksi polvisuojia ja ohuita suojakäsineitä. Kurssimajoitus on harjoituskohteissa.

Paikallispataljooniin sijoitetut, joilla on jaettu M/05 varustus käyttävät heille jaettua materiaalia. Ne joilla ei ole käytössä em. materiaalia varustetaan tarvittavalla suojavarustuksella. Omat peseytymisvälineet ja pyyhe mukaan.

Sisältö

Taistelu rakennetulla alueella, perusteet – kurssin sisältö otsikkotasolla:
* Rakennetun alueen taistelun erityispiirteet ja erot metsämaastossa tapahtuvaan taisteluun
* Liikkuminen ja toiminta rakennetulla alueella ulkona taistelupareina, osana partiota ja ryhmää:
* Liikkumisen yleisperiaatteet
* Kulmien haltuunottomenetelmät
* Aukeiden paikkojen ja teiden ylittämiset
* Toiminta tuliylläkössä
* Rakennuksiin pureutuminen
* Liikkuminen ja toiminta rakennuksien sisällä:
* Sisäänmenomenetelmät aukoista
* Ryhmän perustaistelumenetelmä
* Käytävätekniikka
* Portaissa kulkeminen
* Em. aiheista sovellettuja harjoitteita niin partiona kuin ryhmänäkin
Sunnuntain tarkempi ohjelma ilmoitetaan kurssille hyväksytyille sähköpostitse kurssikirjeellä.


Hinta

Kurssi on maksuton sisältäen koulutuksen, koullutusmateriaalin, ruokailun ja vakuutuksen.

Koulutuspaikka

Moisionkatu Lahti
Moisionkatu 6
15100 Lahti

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Taneli Tontti
taneli.tonttin@maakuntakomppania.fi

Kurssia hallinnoi
Valmiuspäällikkö Kai Merenlahti
040 822 5517
kai.merenlahti@mpk.fi