Kouluttajakurssi (MPK K1)

Loading Loading...

Ajankohta 24.9.2022 - 25.9.2022
Aika 7.30 - 16.00
Kesto 2
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Oulu
Ilmoittautumisaika 4.7.2022 15.42 - 11.9.2022 23.55


Tavoite

Kouluttajakurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen omaa MPK:n kouluttajalisenssi 1-tasoon liittyvät riittävät tiedot ja pedagogiset taidot suunnitella ja toimia pienryhmän tai yksittäisen aiheen kouluttajana.

Kurssin jälkeen kurssilainen:
MUISTAA (tuntee)
- kouluttajan roolin ja tehtävät,
- koulutustilanteen johtamisen ja suorituksen ohjaamisen periaatteet,
- arvioinnin ja palautteenannon merkityksen sekä
- MPK:n kouluttajan käsikirjan ja osaa hyödyntää sitä koulutustehtävissä.

YMMÄRTÄÄ (osaa)
- suunnitella koulutuksen, laatia koulutuskortin ja harjoitussuunnitelman sekä
valmistella, toteuttaa ja purkaa koulutusjärjestelyt
- opettaa ja kouluttaa innostavalla tavalla
- kouluttajan merkityksen MPK:n arvojen ja toimintatapojen edustajana ja
markkinoijana
- huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit koulutuksessa ja omassa
käytöksessään
- erot kurssin pääkouluttajan ja oman roolinsa koulutuksen suunnittelussa ja
toteutuksessa sekä kurssin koulutustavoitteiden saavuttamisessa.

SOVELTAA (hallitsee)
- kouluttamisen perusteet.

Kurssin suorittamisen jälkeen kurssilaiselle myönnetään MPK kouluttajalisenssi 1 ja hän saa MPK:n 1-tason kouluttajaoikeuden.

Koulutuksen jälkeen kurssilainen toimii kursseilla apukouluttajana ja harjaantumisen myötä jatkossa varsinaisena vastuullisena sitoutuneena kouluttajana.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmänä ovat koulutustehtävistä kiinnostuneet, MPK:n sitoutuneet tai sitoutumista suunnittelevat henkilöt.

Esitiedot

MPK:n sitoutuneille kurssi on maksuton. Muille kurssin hinta on 30 euroa. Ilmoittautuminen viimeistään 4.9.2022 mennessä.

Kurssilaisia ei varusteta MPK:n toimesta. Vaatetuksena luokassa tapahtuvaan opiskeluun soveltuva vaatetus.

Koulutuspaikalla on mahdollisuus maksuttomaan majoitukseen (sis. ilta- ja aamupalat).

Koronaa koskien MPK tekee tarvittavia muutoksia koulutusten aikatauluihin valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti. Ajantasainen tieto tilanteesta löytyy MPK:n uutisista: Ohjeita osallistujalle. MPK:n piirit ilmoittavat osallistujille mahdollisista muutoksista sähköpostilla. Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla.

Sisältö

KURSSIOHJELMA

LAUANTAI 24.9.2022
07.30 - ilmoittautuminen
08.00 -11.00 KOULUTTAMISEN PERUSTEITA
1. Koulutuksen motivointi
2. Oppimisen ilmiöitä
TAUKO
3. Kouluttamisen periaatteita
4. Opetusmenetelmät
KOULUTTAJANA TOIMIMINEN
1. Kouluttajan rooli
2. Kouluttajan esintyminen
TAUKO
3. Viestintätaidot
4. Arviointi ja palaute
11.00 -11.40 LOUNAS
11.40 -16.00 KOULUTUKSEN SUUNNITTELU
1. Harjoituksen toteuttaminen
2. Oppitunnin valmistelu ja pitäminen
TAUKO
3. Oppituntiaineiston jakaminen
OHJEET SEURAAVAN PÄIVÄN TEORIAKOKEESTA
16.00 -17.00 PÄIVÄLLINEN
17.00 -18.00 OPPITUNNIN PITÄMINEN JA HARJOITTELU/ARVIOINTI (MAHDOLLINEN)
18.00 - Majoittuminen, saunominen ja iltapala

SUNNUNTAI 25.9.2022
07.00 - Aamupala yöpyjille
08.00 - 08.40 Kouluttamisen perusteiden teoriakoe
TAUKO
09.00 -11.00 OPPITUNNIN PITÄMISEN HARJOITTELU/ARVIOINTI
11.00 -12.00 LOUNAS
12.00 -15.00 OPPITUNNIN PITÄMISEN HARJOITTELU/ARVIOINTI
15.00 - Kurssin päättäminen
1.Palautekeskustelu ja -lomakkeen täyttö
2.Todistusten jako
3.Kurssin päättäminen

Hinta

30,00 EUR + alv 0%
Kurssimaksu sisältää opetuksen, materiaalit, ruokailut ja kahvit sekä vakuutuksen. MPK:n sitoutuneille kurssi on maksuton.

Koulutuspaikka

Pohjansali
Hiukanreitti 40
90650 Oulu

Yhteystiedot

Kurssiin liittyvät kyselyt:
Ari Vuolteenaho
Kurssinjohtaja
ari.vuolteenaho@oruk.fi
p. 044 544 6202

Kurssin hallinto:
Timo Lesonen
Valmiuspäällikkö
timo.lesonen@mpk.fi
p. 040 6682585