Soldatens grundkurs för kvinnor 1 / PIKKUPAUHA22

Loading Loading...

Ajankohta 12.11.2022 - 13.11.2022
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 2
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Lohtaja
Ilmoittautumisaika 31.8.2022 8.00 - 31.10.2022 23.59


Tavoite

Kursens målsättning är att ge kursdeltagarna möjlighet att bekanta sig med innehållet i beväringstjänsten, dess olika utbildningsämnen samt stöda deltagarna i sin beslutsprocess gällande eventuellt utförande av frivillig militärtjänst.

Kenelle kurssi soveltuu

Kursens målgrupp är kvinnor över 18 år som är finländska medborgare och intresserade av kvinnors frivilliga militärtjänst. Kursen är särskilt lämplig för kvinnor som överväger frivillig militärtjänst eller redan har fattat sitt beslut. Kursen passar även andra vuxna kvinnor som är intresserade av försvarsfrågor eller vardagslivet i det militära.

Sisältö

Målet är att kursdeltagaren efter kursen känner till
-ansökningsprocessen gällande kvinnors frivilliga militärtjänst
-grunderna för verksamhet i terrängförhållanden
-soldatens persedlar och deras korrekta användning
-grunderna för säker vapenhantering
samt
-kommer ihåg verksamhetsgrunderna för grupp och utrustningsvård
-förstår tjänstgöringens vardagskrav, som grund för en personlig beslutsprocess

Hinta

15,00 EUR + alv 0%
Priset innehåller utbildning, utbildningsmaterial, bespisning och försäkring

Koulutuspaikka

Lohtajan ampuma- ja harjoitusalue
Ohtakarintie 445
68230 Lohtaja

Yhteystiedot

Kursledare Kari Rönnqvist t. 0405270712, e-mail: kari.ronnqvist@mpk.fi

Distriktsbyrån t. 0400 395 909, pohjanmaa@mpk.fi