JohdaNASTA1

Loading Loading...

Ajankohta 26.11.2022 - 27.11.2022
Aika 7.00 - 17.00
Kesto 2,5 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Säkylä
Ilmoittautumisaika 21.9.2022 13.51 - 12.11.2022 7.00


Tavoite

Tarkoituksena on valmentaa harjoituksen organisaatio toteuttamaan NASTA-harjoitus yhteisten käytäntöjen ja tavoitteiden mukaisesti. Kurssi ryhmäyttää osallistujat toimimaan yhdessä.

Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää ottaa käyttöön kurssilla opittuja asioita tulevassa harjoituksessa. Hän muistaa johtamisen perusteita ja ymmärtää johtamiseen ja viestintään liittyviä haasteita. Hän ymmärtää, miten toteuttaa ja organisoida vastuullaan olevat tehtävät sekä muistaa johtamisen merkityksen harjoituksen onnistumisessa.

Kenelle kurssi soveltuu

NASTA23 -harjoituksen johto, toimistojen päälliköt, kurssinjohtajat ja kurssinvarajohtajat, toimistojen vastaavat, ensiapuvastaava, MPK:n edustaja, yhteysupseeri.

Esitiedot

Osallistujalla tulisi olla kokemusta aikaisemmista NVL harjoituksista. Kurssilaisten on oltava 18-vuotta täyttäneitä.

Sisältö

Kurssilaiset ilmoittautuvat kurssille Säkylässä Latvasuon kentällä la 26.11. klo 0700 mennessä. Kurssi päättyy su 27.11. klo 1700 mennessä.

Kurssilla käydään läpi NASTA-harjoituksen suunnittelua ja toteutusta sekä valmennetaan harjoituksen toimijoita johtotehtäviin. Kurssi sisältää teoriaosuuksia RESJ1 -kurssista.
1. Kurssin avaus (tavoitteet, esittelyt, yleisjärjestelyt ym.)
2. Harjoituksen toimintaympäristö ja tehtävät
-Esittely ja roolit: NVL, MPK, joukko-osasto
-NASTA-harjoitukset ja ohjeistus
-Harjoituksen organisaatio
3. Toiminta johtajana
-Toimijoiden toimenkuvat
-Haastavia tilanteita harjoituksissa
-Sulkeisharjoittelu
4. Harjoituksen suunnitteluvaiheet
-Organisaation tilannekatsaus
-Harjoituksen yleisohjelma ja kurssien valmistelutilanne
-Toimistojen suunnitelmien yhteensovittaminen
-Harjoituksen sisäinen ja ulkoinen viestintä
5. Johtamisen perusteet-Johtaminen: itsensä, ryhmän ja vapaaehtoisten johtaminen
-vrt. Syväjohtamisen malli
-Viestintä ja tiedonkulku
6. Kurssin päätös (palautekeskustelu ym.)

Hinta

Kurssi on osallistujille maksuton.

Koulutuspaikka

Porin Prikaati
Porilaistie 1
27800 Säkylä

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja on Pia Huhtala; piahuhtala@dnainternet.net

Koulutuspäällikkö Teijo Heinonen; teijo.heinonen@mpk.fi