Kurssinjohtajakurssi (MPK K2)

Loading Loading...

Ajankohta 24.3.2023 - 26.3.2023
Aika 16.00 - 14.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Kajaani
Ilmoittautumisaika 8.10.2022 13.30 - 8.3.2023 21.00


Tavoite

Kurssinjohtajakurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen omaa MPK kurssinjohtajalisenssi 2-tasoon liittyvät riittävät tiedot ja pedagogiset taidot suunnitella ja toimeenpanna MPK:n kurssi kurssinjohtajana. Kurssinjohtaja on kurssinsa pääkouluttaja. Hänen tulee kyetä kouluttamaan vähintään tyydyttävästi oman kurssinsa aiheet.

Kurssinjohtajakurssin jälkeen kurssilainen:

YMMÄRTÄÄ (osaa)
• Kurssinjohtajan tehtävät ja vastuut useamman kouluttajan/aiheen käsittävän
kurssin suunnittelusta, valmistelusta ja toteutuksesta
• Huomioida roolinsa kurssin pääkouluttajana kouluttajien ohjaamisessa,
tavoitteiden määrittämisessä kouluttavien osaamistason mukaan, kouluttajan
käsikirjassa esitettyjen erilaisten koulutustapojen valinnassa ja erilaisten
oppimisympäristöjen mahdollisuuksien hyödyntämisessä
• Kurssinjohtajan ja kouluttajan merkityksen MPK arvojen ja toimintatapojen
edustajana ja markkinoijana
• Huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit kurssin koulutuksessa ja omassa käytöksessään
• Laatia kurssin toteuttamiseen liittyvät suunnitelmat (ml turvallisuus) ja
tukipyynnöt).

MUISTAA (tuntee)
• Erot harjoituksenjohtajan ja oman kurssinjohtajan roolinsa välillä kurssin
koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
• Oman toimintansa merkityksen koko harjoituksen läpiviennissä
• Kurssinjohtajan osuuden kurssin hallinnollisissa asioissa MPK:n tietojärjestelmässä.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmänä ovat kokeneet MPK K1-lisenssin omaavat kouluttajat, jotka ovat kiinnostuneet MPK:n kurssinjohtajan tai kurssin varajohtajan tehtävistä. Kurssi on tarpeellinen myös niille kurssinjohtajina jo toimineille, joilla ei vielä ole MPK K2-lisenssiä.

Esitiedot

Kurssi antaa perusteet toimia MPK:n kurssinjohtajana. Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka käsittää etäjakson ja viikonlopun kestävän lähijakson. Kurssilaisella tulee olla MPK K1-lisenssi tai osoittaa muu vastaava kouluttajaosaaminen.

Kurssilaisia ei varusteta, joten mukaan tulee varata sisätiloissa työskentelyyn ja ulkona tapahtuviin siirtymisiin (ruokailut) soveltuva varustus sekä pyyhe ja hygieniavälineet. Kurssilla on kasarmimajoitus ja ruokailut tapahtuvat varuskuntaravintolassa. Kuljetuksissa Kajaanin matkakeskuksen ja varuskunnan välillä tuetaan.

Sisältö

Toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka käsittää joustavassa aikataulussa toteutettavan etäjakson sekä viikonlopun kestävän lähijakson. Lähijakson aikana valmistellaan etukäteen määritettyä oppimistehtävää, jota käsitellään ryhmätyötyyppisesti. Etäjakson työskentely ohjeistetaan erikseen.

Lähijakso sisältää seuraavat osiot:

Kurssinjohtajan tehtävät kertaus (Etätehtävä)
• Kurssinjohtajan yleiset tehtävät
• Tehtävät ennen kurssia
• Kurssinjohtajan tehtävät kurssin aikana
• Kurssinjohtajan tehtävät kurssin jälkeen

Kurssiin liittyvät valmistelut, hallinnolliset tehtävät ja kurssin päättäminen
• Kurssikuvauksen laatiminen (THJ, kurssinjohtajan osuudet)
• Kurssibudjetti, kurssikirje ja markkinointi
• THJ:n käyttö kurssin toteutuksessa ja viestinnässä
• Tietosuoja ja kurssiturvallisuus
• Kurssipalautteet ja kurssijohtajan itsearviointi

Ryhmätyötehtäviä
• Kurssin toteuttamis- ja turvallisuussuunnitelman laadinta
• Varuskuntakohtaiset/toimipaikkakohtaiset toimintamallit
• Kurssinjohtajan kohtaamia haasteita (case tehtävät).

AIKATAULU

Perjantai 24.3.
1600 Ilmoittautuminen klo 16 mennessä ja aloituspuhuttelu
1630 MPK-info
1655 Päivällinen
1730 Johdanto: Kurssien suunnittelu ja toteutus, kurssinjohtajan rooli ja paikalliset olosuhteet. Koulutuspaikan odotukset.
1830 Sotilaskodissa käynti
1900 Koulutus
2100 Iltapala ja majoittuminen

Lauantai 25.3.
0645 Aamupala
0730 Koulutus
1125 Lounas
1200 Koulutus
1655 Päivällinen
1800 Koulutus
2100 Lepo

Sunnuntai 26.3.
0645 Aamupala
0800 Koulutus
1125 Lounas
1200 Koulutus
1330 Palautekysely, palautekeskustelu ja kurssin päättäminen klo 14.00.

Hinta

Maksuton kurssi. Kouluttajille ja MPK:n sitoutuneille korvataan matkat kurssipaikalle ja takaisin (matkakorvaus).

Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, perittävä maksu on 30 euroa.

Ilmoittautumisen voi perua, jos kurssin alkamiseen on vähintään 7 vuorokautta. Peruutus onnistuu omalta MPK-kortilta, koulutuskalenteri.mpk.fi. Lähempänä kurssin alkua osallistumista ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. sairastuminen, loukkaantuminen, työeste). Tällaisista esteistä tulee ilmoittaa sähköpostitse tai puhelimitse suoraan kurssin järjestävään koulutuspaikkaan.

Koulutuspaikka

Kainuun prikaati
Prikaatintie 97
87101 Kajaani

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Anu Heikkilä
anu.maarita.heikkila@gmail.com

Valmiuspäällikkö Jari Ruskela
jari.ruskela@mpk.fi