Tarkka-ammunta 1 etäteoriat ja itseopiskelu

Loading Loading...

Ajankohta 24.1.2023 - 7.2.2023
Aika 18.00 - 23.00
Kesto 1
Kertausharjoituspäivät 1
Paikkakunta
Paikkakunta Etäkurssi
Ilmoittautumisaika 27.10.2022 7.00 - 31.10.2022 15.00


Tavoite

KURSSI ON TÄYNNÄ. SEURAAVA KURSSI HEINÄKUUSSA.
Linkki ilmoittautumiseen:
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/159280


Kurssi sisältää tarkka-ammunta 1 kurssin teoriaosuuden. Kurssi jakaantuu teams sovelluksella pidettävään etäjaksoon ja PV-moodlessa tapahtuvaan itseopiskeluun sekä oman aseen omistavilla etäampumatehtävään.

Kurssi antaa valmiudet osallistua Tarkka-ammunta 1 kurssin lähijaksoon, joka voi tapahtua omin asein tai MPK:n tarkkuuskivääreillä. Teoriakurssi on voimassa vuoden.

Kurssin lähijakso ei ole ammunnan peruskoulutusta vaan tarkka-ampujan taistelukoulutusta. Kurssilaisen täytyy ennen kurssin lähijaksolle tuloa hallita kivääriammunnan perusteet.

Tämän hetken suunnitelman mukaan Vaasassa järjestetään 2023 keväällä neljä Tarkka-ammunta 1 kurssin lähijaksoa:
4.-5.3. kurssilaisten omilla aseilla
15.-16.3. kurssilaisten omilla aseilla
28.- 30.4. MPK:n tarkkuuskivääreillä
5.-7.5. MPK:n tarkkuuskivääreillä
Kurssit avautuvat myöhemmin. Niille voi ilmoittautua jo ennen etävaiheen suorittamista, mutta kurssille valitaan vasta etävaiheen suorittamisen jälkeen.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin teoriaosuus on tarkoitettu ensisijaisesti sijoitetuille tarkka-ampujille ja sijoituskelpoiselle reserviläiselle. Se soveltuu myös johtajille, jotka ovat tekemisissä tarkka-ammunnan johtamisen kanssa. Kurssin muut avoimet paikat voidaan täyttää muillakin aiheesta kiinnostuneilla henkilöillä.

Esitiedot

Kurssilaisella täytyy olla tietokone tai tabletti, jolla voi liittyä teams koulutukseen joko sovelluksen tai selaimen kautta.

Kurssilaisen tulee luoda itselleen PV-moodletili itseopiskelua varten osoitteessa https://www.pvmoodle.fi/login/index.php

Kurssilaiset tunnistetaan PV-moodleen sähköpostin perusteella. Mikäli PV-moodletunnukset on liitetty eri sähköpostiin kuin MPK järjestelmässä on käytössä, niin siitä on ilmoitettava kurssin johtajalle sähköpostilla.

Itseopiskeluun sisältyy koe ja aseen omistaville lisäksi etäampumatehtävä.

Sisältö

ETÄTEORIAT 24.1.2023

17:40 Ilmoittautuminen alkaa

18:00 Kurssin yleisohjeita

18:05- 18:20 Tarkka-ampujien vaatimukset, valinta ja käyttö
• Tehtävät eri organisaatioissa
• TA käyttö eri taistelulajeissa (hyökkäys, puolustus, viivytys, tiedustelu)
• Pari- / partiotoiminnan tuliasemarutiinit

18:20- 18:40 Tarkka-ampujien kalusto ja välineet
• aseet
• kaliberit ja ampumatarvikkeet
• optiikka
• naamiovälineet
• muut varusteet

18:50- 19:30 Ballistiikan perusteita 1
• maan vetovoima
• ilman vastus (tiheys, lämpötila ja kosteus)
• kiertopoikkeama
• tuuli
• väreily

19:40- 20:20 Ballistiikan perusteita 2
• lähtönopeuteen vaikuttavat tekijät
• lähtönopeusmittarit
• asekortti ja taulukot
• ratakortti

20:30- 21:15 Toiminta tuliasemassa 1
ampumaetäisyyden määrittäminen
• arviointi
• kartta
• laser
• milliradiaani
• gps
• ampuminen

21:30-22:00 Toiminta tuliasemassa 2
• tuliasemakortin laatiminen
• tähystäminen
• aseen käsittely ja laukaisutekniikka

ITSEOPISKELU
Itseopiskeluaika on 25.1. - 8.2.
Kurssilaiset nostetaan PV-moodlen itseopiskeluun etäteorioitten jälkeen. Koe on tehtävä 8.2. kello 23 mennessä.

Hinta

Kurssi on maksuton

Koulutuspaikka

Etäkurssi Etäkurssi

Yhteystiedot

Kurssin johtaja:
Koulutuspäällikkö Pauli Salo
pauli.salo@mpk.fi
040-1677333