Sotilaan perustaidot naisille

Loading Loading...

Ajankohta 22.9.2023 - 24.9.2023
Aika 18.00 - 16.00
Kesto 2,5 päivää
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Kauhava
Ilmoittautumisaika 18.10.2022 11.58 - 10.9.2023 23.59


Tavoite

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistuja

Muistaa (tuntee):
– Naisten vapaaehtoiseen asepalveluksen hakuprosessin
– Perusteet majoittumisesta ja toiminnasta kasarmilla ja maasto-olosuhteissa
– Sotilaan vaatetuksen ja sen tarkoituksenmukaisen käytön
– Turvallisen asekäsittelyn perusteet
– Perusteet, miten ryhmässä toimitaan ja huolehditaan varusteista

Ymmärtää (osaa):
– Varusmiespalveluksen arkitodellisuuden ja asevelvollisuuden vaatimukset, joiden perusteella pystyy tekemään päätöksen, hakeeko suorittamaan vapaaehtoista varusmiespalvelusta.

Sotilaan perustaidot naisille-kurssi antaa täysi-ikäisille osallistujille mahdollisuuden tutustua käytännössä varusmiespalveluksen sisältöön ja koulutusaiheisiin. Kurssi tukee osallistujien päätöstä suorittaa tai olla suorittamatta naisten vapaaehtoinen asepalvelus.

Kenelle kurssi soveltuu

18-vuotta täyttäneet naiset, jotka ovat kiinnostuneet naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta. Kurssi soveltuu erityisesti vapaaehtoista asepalvelusta harkitseville tai päätöksensä jo tehneille naisille.

Kurssi soveltuu myös muille täysi-ikäisille naisille, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan varusmiespalveluksen arkeen.

Esitiedot

Normaali fyysinen kunto, pystyy huolehtimaan itse itsestään.

Sisältö

1. Varustaminen
2. Majoittuminen kasarmille
3. Kurssin avaus (tavoitteet, esittely, yleisjärjestelyt)
4. Naistenvapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuminen, palvelusaika, asevelvollisuus.
5. Ruokailu varuskuntaravintolassa.
6. Sulkeisjärjestysharjoitus
7. Maastoruokailu
8. Turvallinen asekäsittely
9. Kalustokoulutus
10. Tukikohdan perustaminen
11. Pimeätoiminnan valmistelut
12. Maastossa yöpyminen
13. Kurssin päättäminen (palautekeskustelut)


Käsiteltäviä koulutusaiheita ovat esimerkiksi:
– Palvelukseen hakeutuminen, palvelusaika, asevelvollisuus.
– Käyttäytymiskoulutus.
– Sulkeisjärjestysharjoitus.
– Yöpyminen kasarmi- ja maasto-olosuhteissa.
– Teltan pystytys, kamiinan ja telttalyhdyn käyttö.
– Puukon ja kirveen käyttö.
– Tuli-/lähivartiomiehen tehtävät.
– Alokasajan/peruskoulutuskauden koulutusaiheet esim. turvallinen aseen käsittely, rynnäkkökiväärin kokoaminen ja purku.
– Ampuma-asennot, EKO-ase-/ilmakivääri/-pistooli ammunnat.
– Kalustokoulutusta esim.: kevyt kertasinko, telamiina, viuhkapanos
– Taisteluensiapu: kiristys- ja painesiteen käyttö, hätäsiirrot.
– CASE-tilanteita (sunnuntaiaamu).

Hinta

30,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

Kauhavan koulutuspaikka
Loppusuora 20
62200 Kauhava

Yhteystiedot

Valmiuspäällikkö Toni Puutio puh. 040 1773414, toni.puutio@mpk.fi

Piiritoimisto p. 0400 395 909, pohjanmaa@mpk.fi