Kouluttajakurssi (MPK K1)

Loading Loading...

Ajankohta 4.2.2023
Aika 8.00 - 16.00
Kesto
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Toivala
Ilmoittautumisaika 15.11.2022 13.30 - 21.12.2022 9.20


Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen omaa riittävät tiedot ja pedagogiset taidot suunnitella ja toimia pienryhmän tai yksittäisen aiheen kouluttajana MPK.n kursseilla eli ymmärtää (osaa)
- kouluttajan vastuun yhden aiheen ryhmäkoulutustapahtuman suunnittelusta, valmistelusta ja toteutuksesta
- koulutuskortin laatimisen
- kouluttavien osaamistason huomioonottamisen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
sekä muistaa (tuntee)
- kouluttajan käsikirjassa esitettyjen erilaisten koulutustapojen käytön ja erilaisten oppimisympäristöjen mahdollisuudet
- jokaisen kouluttajan merkityksen MPK arvojen ja toimintatapojen mannekiinina ja markkinoijana
- huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit koulutuksessa ja omassa käytöksessään

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on tarkoitettu MPK:n sitoutuneille sekä kaikille ja kouluttajakoulutuksesta kiinnostuneille henkilöille. Kurssi on hyödyllinen eri maanpuolustusjärjestöjen aktiivitoimijoille ja koulutustehtävissä toimiville.

Esitiedot

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka käsittää etäjakson (PVMOODLE; Perustaso, kouluttajan opintokokonaisuus, teoriaosuus+koulutusaiheen valmistelu (1 koulvrk) sekä lähijakson (1 koulvrk).

Sisältö

08:00 mennessä - Kurssilaisten ilmoittautuminen
08:00 - 09:00 - Kouluttamisen perusteet (teoriaosan kertaus) (Aamukahvi ohessa)
09:00 - 09:30 - Koulutustapahtuman perusteet
09:30 - 11:00 - Koulutussuoritukset (pienryhmittäin)

11:00 - 11:30 - Lounas
11:30 - 14:00 - Koulutussuoritukset (pienryhmittäin)
14:00 - 14:30 - Kahvitauko
14:30 - 15:30 - Koulutuspaikan järjestelyt
15:30 - 17:00 - Yhteenveto (opetuskeskustelu)
Palautteet
Kurssin päättäminen klo 18 mennessä.

Hinta

Kurssi on osallistujalle maksuton.

Koulutuspaikka

Karjalan Lennosto, Rissalan tukikohta
Leppälammentie 201
70900 Toivala

Yhteystiedot

Kurssin johtaja: Mia Järvinen, 0442933027, tmi.mia.jarvinen@gmail.com

Hallinto: Valmiuspäällikkö Jukka Mutanen, 0443933171, jukka.mutanen@mpk.fi