TALVI HUOVI23 Paikallispuolustus - taistelijan peruskurssi 2

Loading Loading...

Ajankohta 17.3.2023 - 19.3.2023
Aika 17.00 - 16.00
Kesto 3 vrk
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Säkylä
Ilmoittautumisaika 9.11.2022 15.16 - 2.3.2023 23.00


Tavoite

Kurssilla opetellaan paikallisjoukoissa tarvittavia perustaitoja seitsemällä rastilla.

Kurssin jälkeen kurssilainen:

Vartiomiehen toiminta
- Tuntee vartiomiehen tehtävät ja partiotoiminnan perusteet
- Osaa henkilön turvallisuustarkastuksen pystystä ja maasta
- Osaa taistelijaparin toiminnan kohdattaessa henkilön ilman liikkumiseen oikeuttavaa lupaa
- Tuntee toiminnan kiinniottotilanteessa
- Tuntee voimankäytön säännöt ja henkilön käskyttämisen (ROE = Rules of Engagement)
- Kykenee rajoitetusti soveltamaan voimankäytön sääntöjä eri tilanteissa


Lääkintä osalta
- tuntee partiokohtaisen evakuointikaluston
- osaa toiminnan haavoittumistilanteessa
- osaa toiminnan liikenneonnettomuudessa

Toiminta miinnoitteessa
- Tuntee vastustajan tavanomaiset- sekä sirotemiinoitteet
- Tuntee yleisimmät miinoittamistavat
- Osaa toiminnan tavanomaisessa miinoitteessa jalan (ml. tutkaimen käyttö)
- Osaa toiminnan sirotemiinoitteessa (ml etureunan merkitseminen ja opasvartiomiehenä toiminta)
- Osaa SIMOT toiminnan
PUOLUSTUKSEEN RYHMITTYMINEN
- Tuntee ryhmän puolustukseen ryhmittymisen periaatteen
- Osaa partiona ottaa haltuun hallitsevan maaston
- Osaa tuliaseman vaatimukset
- Osaa partion puolustustaistelun perustaistelumenetelmät
- Osaa antaa ilmoitukset
- Osaa vaihtaa tuliaseman
- Osaa irtautua

Taistelukoulutus:
- tuntee ryhmän periaatteen
- osaa yksittäisen taistelijan etenemistavat
- osaa turvallisen aseen käsittelyn
- osaa partion taistelutekniikan
- osaa maaston käytön perusteet
- osaa antaa ilmoitukset

Viesti
- osaa LV217M käyttökuntoon laiton
- tuntee radioviestiperusteiden käytön
- tuntee LV217M käytön
- osaa pitkälanka-antennin käytön
- osaa P78 kenttäpuhelimen käytön ja linjan rakentamisen 300 m päähän
- osaa välittää tulikomennon P78:lla, LV217M:lla sekä varmennuksen lähettitoiminnalla

Partiointi
- osaa partioinnin perusteet ja yleiset toimintaperiaatteet
- osaa toimenpiteet ennen ja jälkeen partiointitehtävän
- osaa toiminnan ja toimenpiteet partion aikana
- tuntee partiokäskyn sisällön
- tietää partioajoneuvon kaluston
- osaa henkilöstön tehtävät ajoneuvossa
- osaa toiminnan pysähdyttäessä ja tähystyspaikalla

Kenelle kurssi soveltuu

Erityisesti kurssi soveltuu paikallisjoukkoihin sijoitetuille tai niistä sijoitusta haluaville reserviläisille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneet oppimaan/kertaamaan taistelijan perustaitoja. Kurssilaisen tulee olla 18-vuotta täyttänyt.

Asiat opetetaan uusimpien toimintatapojen mukaan, joten kurssi soveltuu hyvin sellaiselle, jolla on perustaitojen oppimisesta aikaa.

Esitiedot

Kurssille hyväksymisestä tulee ilmoitus sähköpostilla, ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kurssilaisille jaetaan tarvittava vaatetus ja varustus. Omien varusteiden (esim. jalkineiden) käyttö on sallittu omalla vastuulla. Mikäli kengän kokosi on 36 tai pienempi ota varmuuden vuoksi maastokelpoiset jalkineet mukaan, koska puolustusvoimilla ei ole kuin rajoitetusti jakaa pieniä kokoja.

Yöpyminen tapahtuu kasarmilla yhteismajoituksena tuvissa.

Kurssilla riittää normaali fyysinen kunto.

Kurssilaiset on vakuutettu kurssin aikana.

Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla. MPK:n piirit viestivät osallistujille sähköpostilla, mm. kurssille hyväksymisestä ja mahdollisista muutoksista.

Kurssille osallistujan on kurssille saapumisen yhteydessä todistettava henkilöllisyytensä.


Sisältö

Kurssi toimeenpannaan rastikoulutuksena. Koulutus on pääsääntöisesti ulkona.

Kurssin tarkempi aikataulu ja lisätietoja lähetetään kurssille hyväksytyille sähköpostilla.

Hinta

Kurssi on osallistujille maksuton.
Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, perittävä maksu on 30 euroa.
Ilmoittautumisen voi perua, jos kurssin alkamiseen on vähintään 7 vuorokautta. Peruutus onnistuu omalta MPK-kortilta, koulutuskalenteri.mpk.fi. Lähempänä kurssin alkua osallistumista ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. sairastuminen, loukkaantuminen, työeste). Tällaisista esteistä tulee ilmoittaa sähköpostitse lounais-suomi@mpk.fi

Koulutuspaikka

Porin Prikaati
Porilaistie 1
27800 Säkylä

Yhteystiedot

Kurssin johtaja Juha Vasama
juha.vasama@winnowa.fi

Kurssin hallinto koulutuspäällikkö Teijo Heinonen
teijo.heinonen@mpk.fi