Maakuntakomppanian perusteet I 1_2

Loading Loading...

Ajankohta 20.1.2023 - 22.1.2023
Aika 18.00
Kesto 2,5 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika 14.11.2022 12.00 - 11.12.2022 23.59


Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja:
• Muistaa
o RK:n
▪ purkamisen, puhdistuksen ja kokoamisen
▪ turvallisen aseenkäsittelyn ml. lippaanvaihdot ja häiriönpoistot
▪ käsittelyn ja tulitoiminnan taistelutilanteessa
▪ ampuma-asennot taistelutilanteessa
▪ käytön taistelutilanteessa ml. taktiikka
▪ tuliaseman vaatimukset
▪ perusammunnan ja maalinvaihtoammunnan
o Kenttähygieniaperusteet
o Sotilaspukeutumisen ja suojavaatetuksen käytön
o RK:n varomääräykset
o sodan oikeussäännöt

• Ymmärtää
o RK:n
▪ purkamisen, puhdistuksen ja kokoamisen
▪ turvallisen aseenkäsittelyn ml. lippaanvaihdot ja häiriönpoistot
▪ käsittelyn ja tulitoiminnan taistelutilanteessa
▪ ampuma-asennot taistelutilanteessa
▪ käytön taistelutilanteessa ml. taktiikka
▪ tuliaseman vaatimukset
▪ perusammunnan ja maalinvaihtoammunnan
o kenttähygienia perusteet
o käyttää taisteluvarustusta m05 tai m85
o sotilaspukeutumisen ja suojavaatetuksen käytön
o toimia lähivartiomiehenä tai suoja-aseman vartiomiehenä
o voimankäytön perusteet sekä vartiomiehen ampuma-aseen käytön
o tuliaseman vaatimukset, pika- ja kenttälinnoittamisen sekä tulitoiminnan po-terosta
o liikkumisen taistelukentällä ml. aseenkantotavat ja etenemiskeinot

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutuksen kohderyhmänä on asevelvollinen, joka on suorittanut varusmiespalveluksensa.

Esitiedot

Opiskele ennen lähikoulutusta itseopiskeluna seuraavat aiheet:
1) Taistelijan koulutuksen orientaatiovaihe
- PVMoodle- opetuspaketti ”Ase- ja ampumakoulutus”
https://www.pvmoodle.fi/course/view.php?id=7053
OT 2, 3, 4, 5, 6 ja 8
- A2 Mekanisoitu Pataljoona Taistelussa
https://www.pvmoodle.fi/course/view.php?id=621
A2 Mekanisoitu Pataljoona Taistelussa

2) lähikoulutuksen ennakko-opiskeluna
Sotilaan käsikirja 2020, 123-127, majoittuminen maasto-olosuhteissa
Kevytasekäsikirja 2018, 33-37, rynnäkkökivääri purkaminen, puhdistus ja kokoaminen
Taistelijan Opas 2013, 40, rynnäkkökivääri
Taistelijan Opas 2013, 12-30, turvallinen aseenkäsittely ml. lippaanvaihdot ja häiriönpoistot
Taistelijan Opas 2013, 31-39, rynnäkkökiväärin käsittely ja tulitoiminta taistelutilanteessa
Sotilaan käsikirja 2020, 89-90, ampuma-asennot taistelutilanteessa
Sotilaan käsikirja 2020, 58-60, varomääräykset
Sotilaan käsikirja 2020, 87-90, käyttö taistelutilanteessa ml. taktiikka
Taistelijan Opas 2013, 135 - 138, tuliaseman vaatimukset
Sotilaan käsikirja 2020, 129-130, kenttähygienia
Taistelijan vaatetus M05/2013, vaatetus, pukeutuminen

Linkkejä:

Kevysasekäsikirja 2019:
https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258487/PEVIESTOS_Kevytasek%C3%A4sikirja_2019.pdf/f80efe96-3d7a-9ce0-0a21-74c10c13cd1c/PEVIESTOS_Kevytasek%C3%A4sikirja_2019.pdf?t=1552980212000

Sotilaan käsikirja 2020:
https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258487/Sotilaan+k%C3%A4sikirja+2020/50d5f534-adfd-8f14-340b-9a340fb5b6b6/Sotilaan+k%C3%A4sikirja+2020.pdf

Sisältö

Taistelijan Opas 2013:
https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258487/PEVIESTOS-Taistelijan-Opas-2013.pdf/5ff133da-053a-4b7f-aeaa-0180fcb5fcb9/PEVIESTOS-Taistelijan-Opas-2013.pdf?t=1459255902000

Taistelijan vaatetus:
https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258487/PEVIESTOS-TaistelijanVaatetusM05-2013.pdf/e756573d-0ebe-4157-84a9-cb28bef3e30e/PEVIESTOS-TaistelijanVaatetusM05-2013.pdf
Tärkeimpinä teemoina ovat rynnäkkökivääri, selviytyminen ja sotilastoiminnan oikeutus.

Hinta

Osallistujille maksuton PV. SOTVA

Koulutuspaikka

Santahamina
Santahamina
00860 Helsinki

Yhteystiedot

Valmiuspäällikkö; Mats Fagerström, 050 363247,mats.fagerstrom@mpk.fi
Kurssinjohtaja: Janne Pentunen 050 383 4011,janne.pentunen@mpk.fi