Maakuntakomppanian perusteet I 2_2

Loading Loading...

Ajankohta 27.1.2023 - 29.1.2023
Aika 18.00 - 16.00
Kesto 2,5 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika 14.11.2022 14.30 - 18.12.2022 23.59


Tavoite

Osion tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja:
• Muistaa
o kevyt kertasingon (66 KES 12) ja kevyt kertasingon (66 KES 88)
▪ varomääräykset
▪ käytön taistelutilanteessa ml. taktiikka
▪ tuliasemakortin teon ja etäisyyden mittauksen
▪ tuliaseman vaatimukset
▪ sinkopartion toiminnan
o kartan lukemisen ja karttamerkit
o paikallispuolustuksen perusteet
o koordinaattien mittaamisen kartalta ja sijainnin ilmoittamisen
o arjen järjestelmät

• Ymmärtää
o tst-ensiavun, hätäsiirrot, evakuoinnin
o kevyt kertasinko (66 KES 12) ja kevyt kertasinko (66 KES 88)
▪ varomääräykset
▪ käytön taistelutilanteessa ml. taktiikka
▪ tuliasemakortin teon ja etäisyyden mittauksen
▪ tuliaseman vaatimukset
▪ sinkopartion toiminnan
o pesäkkeen vartiomiehen toiminnan taistelutilanteessa
o partion
▪ kokoonpanon
▪ partiokiilan
▪ puolustuksen
▪ hyökkäyksen
▪ irtautumisen
o P-78:n ja parikaapelilinjan rakentamisen

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutuksen kohderyhmänä on:
- asevelvollinen, joka on suorittanut varusmiespalveluksensa sekä
- suorittanut kurssin "Taistelijan koulutus, peruskurssi 1_2" tai hänellä on vastaavat tiedot ja taidot.

Esitiedot

Opiskele ennen lähikoulutusta itseopiskeluna seuraavat aiheet:
1) Kirjallinen materiaali
Sotilaan käsikirja 2020, 98-99, kevyt kertasinko (66 KES 12)
Sotilaan käsikirja 2020, 95-97, kevyt kertasinko (66 KES 88)

2) Verkkomateriaali
- Panssarintorjunta ja panssariajoneuvot. PVMoodle- opetuspaketti, kevyt kertasinko (66 KES 12)
- Panssarintorjunta ja panssariajoneuvot. PVMoodle- opetuspaketti, kevyt kertasinko (66 KES 88)

Linkkejä:

PVMoodle- opetuspaketti, kevyt kertasinko (66 KES 12)
https://www.pvmoodle.fi/enrol/index.php?id=1459

PVMoodle- opetuspaketti, kevyt kertasinko (66 KES 88)
https://www.pvmoodle.fi/enrol/index.php?id=1460

Sotilaan käsikirja 2020:
https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258487/Sotilaan+k%C3%A4sikirja+2020/50d5f534-adfd-8f14-340b-9a340fb5b6b6/Sotilaan+k%C3%A4sikirja+2020.pdf, osallistujalle maksuton

Sisältö

Tärkeimpinä teemoina ovat partion toiminta, PST ja viestitoiminta

Hinta

osallistujille maksuton

Koulutuspaikka

Santahamina
Santahamina
00860 Helsinki

Yhteystiedot

Valmiuspäällikkö, Mats Fagerström 050 3632477,mats.fagerstrom@mpk.fi

Kurssinjohtaja: