Ammuntojen ensiapuhenkilökurssi ( EA1 ammunnanjohtajille)

Loading Loading...

Ajankohta 28.1.2023 - 29.1.2023
Aika 9.00 - 17.00
Kesto 2 vrk
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Pirkkala
Ilmoittautumisaika 9.11.2022 14.00 - 15.1.2023 23.00


Tavoite

Kurssin tavoitteena on kerrata aikaisemmin opitut ensiaputaidot ja antaa koulutettaville Puolustusvoimien normin edellyttämä ensiapukoulutus siten, että heille voidaan myöntää oikeus toimia ensiapuhenkilönä PV:n ja MPK:n ammunnoissa.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on tarkoitettu kaikille MPK:n perusammunnoissa ensiapuhenkilönä toimiville tai toimintaan halukkaille yli 18- vuotiaille Suomen kansalaisille. Ilmoittautujan tulee olla valmis sitoutumaan MPK:n toimintaan.

Esitiedot

Kurssia ei varusteta puolustusvoimien varusteilla.
Tarvittavat EA-välineet tulevat järjestäjän toimesta.

Ennen kurssia on hyväksyttyjen suoritettava "Lääkinnällinen varotoiminta ammunnoissa" ohjeistuksesta itseopiskelumateriaali PVMOODLE:ssa, johon kuuluu lopuksi tentti.
Ohjeet tentin suorittamiseen toimitetaan hyväksytyille.

Sisältö

EA1 kurssisisältö on seuraava:
• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
o Tajuttomalle annettava ensiapu
o Peruselvytys
o Vierasesine hengitysteissä
o Verenkierron häiriötila (sokki)
o verenvuodon tyrehdyttäminen
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttavat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
• Myrkytykset

Hinta

Kurssi on maksuton sisältäen koulutuksen, ruokailut ja vakuutuksen.

Kurssista peritään 30 euron muonitusmaksu, mikäli peruutus tapahtuu ilman pätevää syytä alle 7 vrk ennen koulutuksen alkua.

Koulutuspaikka

Satakunnan lennosto, Pirkkalan tukikohta
Varuskunnantie 274
33960 Pirkkala

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Kenttäsairaanjohtaja
Kati Koski

Kurssin hallinnointi
Valmiuspäällikkö
Sami Tyven
sami.tyven@mpk.fi