Kouluttajakurssi (MPK K1), KURSSI TÄYNNÄ

Loading Loading...

Ajankohta 28.1.2023 - 29.1.2023
Aika 7.30 - 17.00
Kesto 2
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Oulu
Ilmoittautumisaika 17.11.2022 13.07 - 17.1.2023 23.59


Tavoite

Kouluttajakurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen omaa MPK:n kouluttajalisenssi 1-tasoon liittyvät riittävät tiedot ja pedagogiset taidot suunnitella ja toimia pienryhmän tai yksittäisen aiheen kouluttajana.

Kurssin jälkeen kurssilainen:
MUISTAA (tuntee)
- kouluttajan roolin ja tehtävät,
- koulutustilanteen johtamisen ja suorituksen ohjaamisen periaatteet,
- arvioinnin ja palautteenannon merkityksen sekä
- MPK:n kouluttajan käsikirjan ja osaa hyödyntää sitä koulutustehtävissä.

YMMÄRTÄÄ (osaa)
- suunnitella koulutuksen, laatia koulutuskortin ja harjoitussuunnitelman sekä
valmistella, toteuttaa ja purkaa koulutusjärjestelyt
- opettaa ja kouluttaa innostavalla tavalla
- kouluttajan merkityksen MPK:n arvojen ja toimintatapojen edustajana ja
markkinoijana
- huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit koulutuksessa ja omassa
käytöksessään
- erot kurssin pääkouluttajan ja oman roolinsa koulutuksen suunnittelussa ja
toteutuksessa sekä kurssin koulutustavoitteiden saavuttamisessa.

SOVELTAA (hallitsee)
- kouluttamisen perusteet.

Kurssin suorittamisen jälkeen kurssilaiselle myönnetään MPK kouluttajalisenssi 1 ja hän saa MPK:n 1-tason kouluttajaoikeuden.

Koulutuksen jälkeen kurssilainen toimii kursseilla apukouluttajana ja harjaantumisen myötä jatkossa varsinaisena vastuullisena sitoutuneena kouluttajana.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmänä ovat koulutustehtävistä kiinnostuneet, MPK:n sitoutuneet tai sitoutumista suunnittelevat henkilöt.

Esitiedot

Kurssilaisia ei varusteta MPK:n toimesta. Vaatetuksena pääasiallisesti luokkaympäristöön soveltuva varustus, mutta osa kurssista myös ulkotiloissa.

Koulutuspaikalla on mahdollisuus maksuttomaan majoitukseen (sis. ilta- ja aamupalat).

Kurssin suorittamisesta myönnetään kaksi (2) rinnasteista kertausharjoituspäivää.

Sisältö

KURSSIOHJELMA

LAUANTAI 28.1.
07.30 - Ilmoittautuminen
08.00 -11.00 KOULUTTAMISEN PERUSTEITA
11.00 -11.40 Lounas
11.40 -16.00 KOULUTUKSEN SUUNNITTELU,
OHJEET SEURAAVAN PÄIVÄN TEORIAKOKEESTA
16.00 -17.00 Päivällinen
17.00 -18.00 OPPITUNNIN PITÄMINEN JA HARJOITTELU/ARVIOINTI (MAHDOLLINEN)
18.00 - Majoittuminen, saunominen ja iltapala

SUNNUNTAI 29.1.
07.00 - Aamupala majoittujille
08.00 - 08.40 KOULUTTAMISEN PERUSTEIDEN TEORIAKOE
09.00 -11.00 OPPITUNNIN PITÄMISEN HARJOITTELU/ARVIOINTI
11.00 -12.00 Lounas
12.00 -15.00 OPPITUNNIN PITÄMISEN HARJOITTELU/ARVIOINTI
15.00 - 17.00 Kurssin päättäminen
1.Palautekeskustelu ja palautekyselyyn vastaaminen
2.Todistusten jako
3.Kurssin päättäminen

Hinta

Maksuton

Koulutuspaikka

Ampumaradan Paviljonki
Hiukanreitti 225
90650 Oulu

Yhteystiedot

Kurssiin liittyvät kyselyt:
(kurssin sisältö)
Ari Vuolteenaho
Kurssinjohtaja
ari.vuolteenaho@oruk.fi
044 5446202

Kurssin hallinto:
(ilmoittautuminen, peruminen, yms.)
Juha Vihavainen
Valmiuspäällikkö
juha.vihavainen@mpk.fi
0400 604096