Tulenjohdon peruskurssi

Loading Loading...

Ajankohta 3.2.2023 - 5.2.2023
Aika 15.30 - 16.00
Kesto 2,5
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 23.11.2022 18.18 - 16.1.2023 15.30


Tavoite

Peruskurssin tavoitteena on koulutushaarasta riippumatta tuottaa tulenjohtamisen perustaito kaikille reserviläisille. Koulutuksen jälkeen kurssilainen:

Muistaa (tuntee) epäsuoran tulen käytön periaatteet ja tuliyksiköt pääpiirteissään.

Ymmärtää (osaa)
o Koordinaattien mittaaminen kartalta
o Tähystys- mittausvälineiden käytön
o Paikantamismenetelmät
o Tulenjohtoaseman valmistamisen kiireysjärjestys
o Suunnan ja etäisyyden mittaaminen
o Varmuusetäisyydet
o Tulikomennon rakenne
o Tulikomennon viestittäminen
o Tulen korjaaminen havaintojen perusteella.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on tarkoitettu reserviläisille. Kurssiin sisältyy PVMoodlessa oleva ennakkomateriaali. Kurssin lähijaksoon osallistuminen edellyttää varusmiespalveluksessa saatua tulenjohtokoulutusta tai etäjakson suorittamista PVMoodlessa ennen kurssille osallistumista.

Esitiedot

Kurssille ei ole esitietovaatimuksia.

Sisältö

MPK:n tykistön koulutustusohjelmaan kuuluvalla tulenjohdon peruskurssilla koulutetaan tulenjohdon ja epäsuoran tulen perustaitoja joukkoihin sijoitetuille sekä sijoittamattomalle reserville.

Hinta

Kurssi on maksuton

Koulutuspaikka

Dragsvik

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja:
Henrik Sorjonen
henrik.sorjonen@gmail.com

Mika Lilja
mika.lilja@mpk.fi
Koulutuspäällikkö