Kranaatinheittimistön perusteet -kurssi

Loading Loading...

Ajankohta 19.5.2023 - 21.5.2023
Aika 18.00 - 16.00
Kesto 2,5 vrk
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika 25.11.2022 12.25 - 30.4.2023 23.59


Tavoite

Peruskurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen

- Muistaa (tuntee)
o 81 KRH 71Y toimintatavan ja kaluston ominaisuudet
o Tuliaseman vaatimukset
o Suora-ammunnan ampumamenetelmänä
o Yhdensuuntaisen viuhkan muodostamisperiaatteet
o Topografisessa valmistelussa käytettävät korjaukset
▪ NEK, NAK, OK, KOK, YK
o Käsisuuntakehämittaus suorituksena
o Eri paikantamiskeinot
o Suuntakehän (Wild, Tampella) käyttöperiaatteet (ominaisuudet ja
käyttökuntoon laittamisen).
o Ampumakuntoisuuden tarkastaminen ja ampumatarvikkeiden tur-
vallinen käsittely

- Ymmärtää (osaa)
o Hyvän tuliaseman vaatimukset eri maastotyypeissä
o Laittaa heittimen ampumakuntoon
o Toimia heitinryhmän eri tehtävissä
o Suunnata heittimen kiinnityspisteeseen

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutuksen kohderyhmänä on kranaatinheittimistöstä kiinnostunut sijoittamaton reservi, sekä sijoitetut reserviläiset.

Esitiedot

Kursislle osallistumiseen ei ole esitietovaatimuksia.

Sisältö

Kurssi kestää viikonlopun ajan ja koostuu kolmesta moduulista, sekä valmistavasta etäopiskelujaksosta. Lähijaksoon osallistuminen edellyttää etäjakson suorittamista.

Kurssin sisältö:
- Valmistava etäopiskelujakso (noin 6 tuntia)
o Kranaatinheittimistön yleisesittely
o Lähijakson koulutusaiheiden teoria
- Lähijakso (20 tuntia)
o Moduuli 1 (5 tuntia)
▪ 81 KRH 71Y toimintatapa ja kalusto
▪ Tuliaseman vaatimukset
▪ Ampumakuntoon laittaminen
o Moduuli 2 (10 tuntia)
▪ Suora-ammunta ampumamenetelmänä
▪ Heittimen suuntaaminen ja yhdensuuntaisen viuhkan muo-
dostaminen (pääpaino perusheitinmenetelmässä)
▪ Topografisessa valmistelussa käytettävät korjaukset
▪ Käsisuuntakehämittaus
o Moduuli 3 (5 tuntia)
▪ Paikantaminen eri menetelmillä (leikkaus, paikantaminen
kartalta, paikantaminen eri välineillä)
▪ Suuntakehä (Wild Tampella) käyttöperiaatteet, (ominaisuu-
det ja käyttökuntoon laittaminen)
▪ Ampumakuntoisuuden tarkistaminen

Hinta

Kurssi on osallistujille maksuton.

Osallistumisen kurssille voit perua MPK-kortin kautta ilman kustannuksia 7 vrk ennen kurssin alkua, eli viimeistään 12.5.2023, kello 08.00 asti.

Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, peritään kurssista kurssimaksu.
Maksullisista kursseista peritään täysi kurssimaksu. Maksuttomilla kursseilla perittävä maksu on 30 euroa.

Ilmoittautumisen voi edelleen peruuttaa 7 vuorokautta ennen kurssin alkua MPK-kortin kautta tai ilmoittamalla perumisesta koulutuksen järjestävään piiriin.

Tämän jälkeen kurssille osallistumista ei voi veloituksetta peruuttaa ilman pätevää syytä

Koulutuspaikka

Santahaminan varuskunta
00860 Helsinki

Yhteystiedot

Valmiuspäällikkö, Mats Fagerström 050 3632477,mats.fagerstrom@mpk.fi

Kurssinjohtaja: Jussi Hiltunen, jussi_hiltunen@hotmail.com