Kranaatinheittimistön perusteet -kurssi

Loading Loading...

Ajankohta 19.5.2023 - 21.5.2023
Aika 18.00 - 16.00
Kesto 2,5 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika 25.11.2022 12.25 - 9.4.2023 23.59


Tavoite

Peruskurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen
- Muistaa (tuntee)
o 81 KRH 71Y toimintatavan ja kaluston ominaisuudet
o Tuliaseman vaatimukset
o Suora-ammunnan ampumamenetelmänä
o Yhdensuuntaisen viuhkan muodostamisperiaatteet
o Topografisessa valmistelussa käytettävät korjaukset
▪ NEK, NAK, OK, KOK, YK
o Käsisuuntakehämittaus suorituksena
o Eri paikantamiskeinot
o Suuntakehän (Wild, Tampella) käyttöperiaatteet (ominaisuudet ja
käyttökuntoon laittamisen).
o Ampumakuntoisuuden tarkastaminen ja ampumatarvikkeiden tur-
vallinen käsittely
- Ymmärtää (osaa)
o Hyvän tuliaseman vaatimukset eri maastotyypeissä
o Laittaa heittimen ampumakuntoon
o Toimia heitinryhmän eri tehtävissä
o Suunnata heittimen kiinnityspisteeseen

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutuksen kohderyhmänä on kranaatinheittimistöstä kiinnostunut sijoitta-
maton reservi sekä sijoitetut reserviläiset.

Esitiedot

Kurssin käymiselle ei ole esitieto-
vaatimuksia

Sisältö

Keskustoimisto p. +358 400 285 058
toimisto@mpk.fi
mpk.fi
5
Kurssi toteutetaan viikonlopun kestävänä SOTVA-peruskurssina. Kurssi
koostuu kolmesta moduulista sekä valmistavasta etäopiskelujaksosta. Lähi-
jaksoon osallistuminen edellyttää etäjakson suorittamista.
Kurssin sisältö:
- Valmistava etäopiskelujakso (noin 6 tuntia)
o Kranaatinheittimistön yleisesittely
o Lähijakson koulutusaiheiden teoria
- Lähijakso (20 tuntia)
o Moduuli 1 (5 tuntia)
▪ 81 KRH 71Y toimintatapa ja kalusto
▪ Tuliaseman vaatimukset
▪ Ampumakuntoon laittaminen
o Moduuli 2 (10 tuntia)
▪ Suora-ammunta ampumamenetelmänä
▪ Heittimen suuntaaminen ja yhdensuuntaisen viuhkan muo-
dostaminen (pääpaino perusheitinmenetelmässä)
▪ Topografisessa valmistelussa käytettävät korjaukset
▪ Käsisuuntakehämittaus
o Moduuli 3 (5 tuntia)
▪ Paikantaminen eri menetelmillä (leikkaus, paikantaminen
kartalta, paikantaminen eri välineillä)
▪ Suuntakehä (Wild Tampella) käyttöperiaatteet, (ominaisuu-
det ja käyttökuntoon laittaminen)
▪ Ampumakuntoisuuden tarkistaminen

Hinta

osallistujille maksuton

Koulutuspaikka

Santahamina
Santahamina
00860 Helsinki

Yhteystiedot

Valmiuspäällikkö, Mats Fagerström 050 3632477,mats.fagerstrom@mpk.fi