Taistelupelastajakouluttajien kouluttajakoulutus

Loading Loading...

Ajankohta 28.1.2023 - 29.1.2023
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 2 vrk
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Sääksmäki
Ilmoittautumisaika 5.12.2022 14.00 - 15.1.2023 23.00


Tavoite

Taitojen ja tietojen päivitys Taistelupelastajakurssin kouluttajille (erikoiskurssi talvi).
Tuntee cABCDE-prtokollan merkityksen, tarvittavat koulutusvälineet ja –menetelmät.
Osaa Kouluttaa cABCDE-protokollan sisällön taistelupelastajan peruskursseilla.

Kenelle kurssi soveltuu

Taistelupelastajakouluttajan tehtävistä kiinnostuineille MPK:n sitoutuneille kouluttajille, joilla on riittävät pohjatiedot (TST- pel. 1/2 ja 2/2 kurssit suoritettuna tai muu soveltuva pohjatieto).

Esitiedot

Kurssilaisella tulee olla riittävä taisteluensiavun osaaminen, jotta hän pystyy toimimaan kouluttajan tai apukouluttajan tehtävässä Taistelupelastaja peruskursseilla.

Kurssille on mahdollisuus saada puolustusvoimien maastopuku ja makuupussi, mutta pääasiassa tukeudutaan omaan varustukseen.
Kurssilla käydään läpi PV:n taistelupelastajan koulutusmateriaali, siihen liittyvät välineet ja koulutusmenetelmät.
Kurssilla myös perehdytään kylmien olosuhteiden erikoistilanteisiin ja taitoihin.
Kurssilla on mahdollisuus yöpyä itse rakennetussa hätämajoitteessa.

Sisältö

Kurssi sisältää luentoja, harjoituksia sisällä ja ulkona.
Toimintakyvyn ylläpitöön liittyvää koulutusta ja tilapäisvälineiden ja -majoitteiden käyttöä.
Tarkempi ohjelma toimitetaan ilmoittautuneille ennen kurssin alkua.

Hinta

Kurssi on osallistujalle maksuton sisältäen koulutuksen, ruokailut ja vakuutuksen.

Ilmoittautumisen voi peruuttaa seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua oman MPK-kortin kautta tai ilmoittamalla perumisesta piiriin, joka koulutuksen järjestää. Tämän jälkeen kurssille osallistumista ei voi peruuttaa ilman pätevää syytä, ja kurssimaksu on maksettava. Päteväksi syyksi perumiseen katsotaan esimerkiksi sairastuminen tai loukkaantuminen.

Maksuttomilla kursseilla peritään 30 euron maksu, mikäli kurssille hyväksytty osallistuja peruu osallistumisensa määräajan umpeuduttua ilman pätevää syytä tai jättää saapumatta kurssille.

Koulutuspaikka

Säres Center
Huittulantie 327
37700 Sääksmäki

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Ville Lahtinen
ville.h.lahtinen@gmail.com

Kurssia hallinnoi
Valmiuspäällikkö
Sami Tyven
sami.tyven@mpk.fi