KEVÄT NIINI23 Intti tutuksi 2.asteen opiskelijoille

Loading Loading...

Ajankohta 14.4.2023 - 16.4.2023
Aika 18.00 - 16.00
Kesto 3,0
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Niinisalo
Ilmoittautumisaika 7.12.2022 12.57 - 30.3.2023 23.00


Tavoite

Kurssin tarkoitus on lisätä nuorten kiinnostusta, osaamista ja valmiuksia asepalveluksen suorittamiseen liittyvissä asioissa, tutustua Puolustusvoimien toimintaan ja sen keskeisiin toimintaperiaatteisiin sekä oppia varusmiespalveluksessa tarvittavia kansalaistaitoja.

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistuja

Muistaa (tuntee):
– Asepalveluksessa tarvittavia perustietoja ja -taitoja sekä Puolustusvoimien päätehtävät ja sotilaselämän perusteita
– Sotilaallisen maanpuolustuksen perusteet, asevelvollisuusjärjestelmän yleisesti ml. naisten vapaaehtoinen asepalvelus
– Sotilaan tärkeimmät varusteet ja Puolustusvoimien keskeisintä kalustoa
– Pääperiaatteet majoittumisesta ja toiminnasta kasarmi- ja maasto-olosuhteissa.


Ymmärtää (osaa):
– Etsiä ja löytää tarvitsemaansa lisätietoa asepalvelukseen hakeutumisesta ja sen suorittamisesta

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu kaikille 16-vuotta täyttäneille, jotka ovat kiinnostuneita saamaan lisätietoa varusmiespalveluksesta ja Puolustusvoimista.

Esitiedot

Normaali fyysinen kunto ja huoltajan suostumus.

Kurssille osallistumiseen vaaditaan myös hyväksytysti suoritettu Kokonaisturvallisuuden toimijat -kurssi, jos sellainen järjestetään erikseen, eikä sen oppisisältö sisälly maastovaiheeseen.

Kurssilaisille jaetaan tarvittava vaatetus ja varustus. Omien varusteiden (esim. jalkineiden) käyttö on sallittu omalla vastuulla. Mikäli kengän kokosi on 36 tai pienempi ota varmuuden vuoksi maastokelpoiset jalkineet mukaan, koska puolustusvoimilla ei ole kuin rajoitetusti jakaa pieniä kokoja.

Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla. MPK:n piirit viestivät osallistujille sähköpostilla, mm. kurssille hyväksymisestä ja mahdollisista muutoksista.

Sisältö

Kasarmivaihe (teoria) tutustuttaa kurssilaiset kasarmiolosuhteisiin ja Puolustusvoimien (sekä Rajavartiolaitoksen) toimintaan. Koulutuksissa käydään läpi mm. asevelvollisuusjärjestelmä, asepalvelus ja sen suorittaminen.

Kasarmivaiheen oppisisältö:

– Ajankohtainen video varusmiespalveluksesta tai Puolustusvoimien toiminnasta (esim. Varusmies – tai Taistelukenttä 2020 –lyhytelokuvat)
– Luento Puolustusvoimien ja/tai Rajavartiolaitoksen tehtävistä ja asepalveluksesta (esim. Aluetoimiston / PV:n henkilökunta)
– Kalustoesittely (mikäli mahdollista varuskuntaympäristössä)
– Varusmiespalvelus käytännössä, kouluttajien kokemukset ja tarinat
– Varuskunta-alueella liikkuminen turvallisesti (pari- tai kolmijono, ei sulkeisjärjestyskoulutusta)
– Liikuntakoulutus, esim. aamureippailu (sotilaskoulutuksessa vaadittava fyysinen kunto)


Maastovaihe (käytäntö) opastaa kurssilaiset maastossa toimimisen ja majoittumisen perusteisiin.


Maastovaiheen oppisisältö:

– Teltan pystytys (puolijoukkue-, ryhmä-, sissi-, tai muu vastaava) ja siellä majoittuminen yön yli. Teltassa toimiminen, sisäjärjestys, kipinävartio, turvallisuusohjeet.
– Kenttämajoitustyökalujen ja kamiinan käyttö; tulen sytyttäminen, puiden hakkaaminen, puukon käyttäminen, lyhdyn sytyttäminen.
– Lyhyt vaellus, marssi tai jotos lähiympäristössä esimerkiksi jalan, hiihtäen tai pyörällä
– Ruuan valmistaminen tai veden keittäminen retkikeittimellä, esim. iltapala
– Suunnistaminen ja kompassin käyttö
– Kalustoesittely (mikäli siihen on mahdollisuus)
– Ensiapu; tajuttoman kohtaaminen, paineluelvytys, haavan ensiapu
– Tutustuminen kivääri- ja pistooliammuntaan (siviilimalliset optiset ampumasimulaattorit), turvallinen aseenkäsittely

Hinta

Varsinais-Suomen Maakuntasäätiö tukee kurssia, joten se on maksuton osallistujille.

Koulutuspaikka

Niinisalon varuskunta
Varuskunnantie 112
38841 Niinisalo

Yhteystiedot

Kurssin hallinto: Koulutuspäällikkö Petri Ranta, petri.ranta@mpk.fi
Kurssin johtaja: