Intti tutuksi nuorille Säkylän ja Salon lukiot

Loading Loading...

Ajankohta 18.4.2023 - 19.4.2023
Aika 12.00 - 16.00
Kesto 2 vuorokautta
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Säkylä
Ilmoittautumisaika 8.12.2022 10.56 - 13.4.2023 12.00


Tavoite

Kurssin tarkoitus on lisätä nuorten kiinnostusta, osaamista ja valmiuksia asepalveluksen suorittamiseen liittyvissä asioissa, tutustua Puolustusvoimien toimintaan ja sen keskeisiin toimintaperiaatteisiin sekä oppia varusmiespalveluksessa tarvittavia kansalaistaitoja.
Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistuja:
Muistaa (tuntee):
– Asepalveluksessa tarvittavia perustietoja ja -taitoja sekä Puolustusvoimien päätehtävät ja sotilaselämän perusteita
– Sotilaallisen maanpuolustuksen perusteet, asevelvollisuusjärjestelmän yleisesti ml. naisten vapaaehtoinen asepalvelus
– Sotilaan tärkeimmät varusteet ja Puolustusvoimien keskeisintä kalustoa
– Pääperiaatteet majoittumisesta ja toiminnasta kasarmi- ja maasto-olosuhteissa.
Ymmärtää (osaa):
– Etsiä ja löytää tarvitsemaansa lisätietoa asepalvelukseen hakeutumisesta ja sen suorittamisesta

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on ensisijaisesti kohdennettu Säkylän ja Salon lukion oppilaille.
Mikäli kurssilla on tilaa, otetaan muistakin oppilaitoksista kurssilaisia.
Kurssi soveltuu kaikille 16-vuotta täyttäneille, jotka ovat kiinnostuneita saamaan lisätietoa varusmiespalveluksesta ja Puolustusvoimista.

Esitiedot

Normaali fyysinen kunto riittää.
Osallistujalla tulee olla huoltajan suostumus.

Sisältö

Kasarmivaihe (teoria) tutustuttaa kurssilaiset kasarmiolosuhteisiin ja Puolustusvoimien toimintaan. Koulutuksissa käydään läpi mm. asevelvollisuusjärjestelmä, asepalvelus ja sen suorittaminen.
Kasarmivaiheen oppisisältö:
– Ajankohtainen video varusmiespalveluksesta tai Puolustusvoimien toiminnasta
– Luento Puolustusvoimien ja/tai Rajavartiolaitoksen tehtävistä ja asepalveluksesta
– Kalustoesittely
– Varusmiespalvelus käytännössä, kouluttajien kokemukset ja tarinat
– Varuskunta-alueella liikkuminen turvallisesti (pari- tai kolmijono, ei sulkeisjärjestyskoulutusta)
– Liikuntakoulutus, esim. aamureippailu (sotilaskoulutuksessa vaadittava fyysinen kunto)

Maastovaihe (käytäntö) opastaa kurssilaiset maastossa toimimisen ja majoittumisen perusteisiin.
Maastovaiheen oppisisältö:
– Teltan pystytys ( ja siellä majoittuminen yön yli. Teltassa toimiminen, sisäjärjestys, kipinävartio, turvallisuusohjeet.
– Kenttämajoitustyökalujen ja kamiinan käyttö; tulen sytyttäminen, puiden hakkaaminen, puukon käyttäminen, lyhdyn sytyttäminen.
– Lyhyt vaellus, marssi tai jotos lähiympäristössä esimerkiksi jalan, hiihtäen tai pyörällä
– Ruuan valmistaminen tai veden keittäminen retkikeittimellä, esim. iltapala
– Suunnistaminen ja kompassin käyttö
– Ensiapu; tajuttoman kohtaaminen, paineluelvytys, haavan ensiapu
– Tutustuminen kivääri- ja pistooliammuntaan (siviilimalliset optiset ampumasimulaattorit), turvallinen aseenkäsittely

Hinta

Varsinais-Suomen Maakuntasäätiö tukee kurssia, joten se on osallistujille maksuton.
Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, perittävä maksu on 30 euroa.
Ilmoittautumisen voi perua, jos kurssin alkamiseen on vähintään 7 vuorokautta. Peruutus onnistuu omalta MPK-kortilta, koulutuskalenteri.mpk.fi. Lähempänä kurssin alkua osallistumista ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. sairastuminen, loukkaantuminen, työeste). Tällaisista esteistä tulee ilmoittaa sähköpostitse lounais-suomi@mpk.fi.

Koulutuspaikka

Porin Prikaati
Porilaistie 1
27800 Säkylä

Yhteystiedot

Kurssin johtaja: Joel Korkiamäki, norskelo@gmail.com
Kurssin hallinto: Liikuntapäällikkö Jukka Jortikka, jukka.jortikka@mpk.fi