Salon lukion turvakurssi

Loading Loading...

Ajankohta 18.4.2023 - 19.4.2023
Aika 12.00 - 16.00
Kesto
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Säkylä
Ilmoittautumisaika 8.12.2022 11.04 - 10.4.2023 12.00


Tavoite

Kurssin tarkoitus on lisätä nuorten kiinnostusta, osaamista ja valmiuksia asepalveluksen suorittamiseen liittyvissä asioissa, tutustua Puolustusvoimien toimintaan ja sen keskeisiin toimintaperiaatteisiin sekä oppia varusmiespalveluksessa tarvittavia kansalaistaitoja.

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistuja

Muistaa (tuntee):
– Asepalveluksessa tarvittavia perustietoja ja -taitoja sekä Puolustusvoimien päätehtävät ja sotilaselämän perusteita
– Sotilaallisen maanpuolustuksen perusteet, asevelvollisuusjärjestelmän yleisesti ml. naisten vapaaehtoinen asepalvelus
– Sotilaan tärkeimmät varusteet ja Puolustusvoimien keskeisintä kalustoa
– Pääperiaatteet majoittumisesta ja toiminnasta kasarmi- ja maasto-olosuhteissa.


Ymmärtää (osaa):
– Etsiä ja löytää tarvitsemaansa lisätietoa asepalvelukseen hakeutumisesta ja sen suorittamisesta

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on kohdennettu ensisijassa Salon lukion oppilaille.
Kurssi soveltuu kaikille 16-vuotta täyttäneille, jotka ovat kiinnostuneita saamaan lisätietoa varusmiespalveluksesta ja Puolustusvoimista.

Esitiedot

Normaali fyysinen kunto ja huoltajan suostumus.

Kurssille osallistumiseen vaaditaan myös hyväksytysti suoritettu Kokonaisturvallisuuden toimijat -kurssi, jos sellainen järjestetään erikseen, eikä sen oppisisältö sisälly maastovaiheeseen.

Sisältö

Kasarmivaihe (teoria) tutustuttaa kurssilaiset kasarmiolosuhteisiin ja Puolustusvoimien toimintaan. Koulutuksissa käydään läpi mm. asevelvollisuusjärjestelmä, asepalvelus ja sen suorittaminen.

Esimerkkejä kasarmivaiheen oppisisällöistä:

– Ajankohtainen video varusmiespalveluksesta tai Puolustusvoimien toiminnasta (esim. Varusmies – tai Taistelukenttä 2020 –lyhytelokuvat)
– Luento Puolustusvoimien ja/tai Rajavartiolaitoksen tehtävistä ja asepalveluksesta (esim. Aluetoimiston / PV:n henkilökunta)
– Kalustoesittely (mikäli mahdollista varuskuntaympäristössä)
– Varusmiespalvelus käytännössä, kouluttajien kokemukset ja tarinat
– Varuskunta-alueella liikkuminen turvallisesti (pari- tai kolmijono, ei sulkeisjärjestyskoulutusta)
– Liikuntakoulutus, esim. aamureippailu (sotilaskoulutuksessa vaadittava fyysinen kunto)


Maastovaihe (käytäntö) opastaa kurssilaiset maastossa toimimisen ja majoittumisen perusteisiin.


Esimerkkejä maastovaiheen oppisisällöistä:

– Teltan pystytys (puolijoukkue-, ryhmä-, sissi-, tai muu vastaava) ja siellä majoittuminen yön yli. Teltassa toimiminen, sisäjärjestys, kipinävartio, turvallisuusohjeet.
– Kenttämajoitustyökalujen ja kamiinan käyttö; tulen sytyttäminen, puiden hakkaaminen, puukon käyttäminen, lyhdyn sytyttäminen.
– Lyhyt vaellus, marssi tai jotos lähiympäristössä esimerkiksi jalan, hiihtäen tai pyörällä
– Ruuan valmistaminen tai veden keittäminen retkikeittimellä, esim. iltapala
– Suunnistaminen ja kompassin käyttö
– Kalustoesittely (mikäli siihen on mahdollisuus)
– Ensiapu; tajuttoman kohtaaminen, paineluelvytys, haavan ensiapu
– Tutustuminen kivääri- ja pistooliammuntaan (siviilimalliset optiset ampumasimulaattorit), turvallinen aseenkäsittely

Hinta

Varsinais-Suomen Maakuntasäätiö tukee kurssia, joten se on osallistujille maksuton.

Koulutuspaikka

Porin Prikaati
Porilaistie 1
27800 Säkylä

Yhteystiedot

Kurssin hallinto: Liikuntapäällikkö Anne Varis, anne.varis@mpk.fi
Kurssin johtaja: