Varaverkkokurssi

Loading Loading...

Ajankohta 11.3.2023
Aika 9.00 - 17.00
Kesto Lauantai (8h) + osallistuminen seuraavaan harjoitukseen 18.3.2023
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Mikkeli
Ilmoittautumisaika 9.12.2022 8.22 - 24.2.2023 23.00


Tavoite

Kurssin ja harjoittelun läpi käytyään henkilö pystyy toimimaan varaverkkoasemalla radioamatöörin valvonnassa. Jo valmis radioamatööri pystyy itsenäiseen työslentelyyn varaverkkoasemalla.

Kenelle kurssi soveltuu

Varaverkkotoiminnasta kiinnostuneet reserviläiset ja radioamatöörit. Erityisesti jo työelämästä vapautunet rerserviläiset ja radioamatöörit.

Esitiedot

Kurssi toteutetaan Radioamatöörien kerhoasemalla (rakennuksen antennirakenteiden päädyn alakerta). Kurssi alkaa lauantaina 11.3. klo 9.00. Kurssia ei varusteta.

Varaverkolla tarkoitetaan tässä yhteydessä Etelä-Savon pelastuslaitokselle radioamatöörien toimesta rakentamaa verkkoa. Toiminta on täysin vapaaehtoista. Harjoituksessa toimitaan Etelä-Savon pelastuslaitoksen paloasemilla.


Kurssikirje lähetetään noin 2 viikkoa ennen kurssia osallistujille.

MPK:n tulee toimittaa SOTVA- kurssin ilmoittautumistiedot viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua aluetoimistolle. Puolustusvoimilla on oikeus estää henkilön osallistuminen SOTVA- koulutukseen. Edellä mainitusta kiellosta Puolustusvoimat ilmoittaa koulutettavalle viimeistään viikko ennen koulutuksen alkua.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tapaturmavakuutus on voimassa harjoituksen ajan harjoitusalueella. Matkat jokainen tekee omalla vastuullaan. Ilmoita HETI kurssinjohtajalle tai MPK:n henkilökuntaan kuuluvalle kurssilla sattuneesta tapaturmasta.

Sisältö

Aamupäivä
(Teemana teoriaa tiivistetysti, olennaiset asiat)
- lähetin, vastaanotin, antenni ja radioaaltojen eteneminen (1h)
- hätäliikenne, luvat ja oikeudet, radioamatööriviestintä, yhteyden pitäminen, taajuudet (2h)

Lounas kerhotiloissa

Iltapäivä
- Kalustoon tutustumien
- ohjelmmat ja niiden asennus
- yhteysharjoittelu (4h)

Hinta

Maksuton koulutus

Koulutuspaikka

Mikkelin Seudun Radioamatöörien kerhoasema
Raviradantie 4-6
50100 Mikkeli

Yhteystiedot

Tapio Teitinen, kurssinjohtaja, 040 545 7432, tapio_teittinen@hotmail.com
Valmiuspäällikkö Minna Rossi, 050 356 4845, minna.rossi@mpk.fi