Arjen turvallisuuskurssi

Loading Loading...

Ajankohta 25.3.2023 - 26.3.2023
Aika 9.00 - 15.00
Kesto
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 1.1.2023 12.00 - 6.3.2023 23.59


Tavoite

Osallistuja oppii tunnistamaan kodin ja lähiympäristön turvallisuusriskejä, ja osaa ehkäistä ja varautua niihin. Osallistujat saavat turvallisuuteen liittyviä perustietoja ja -taitoja, joita he voivat soveltaa arjessaan.
Tavoitteena on, että kurssin suorittanut:
-ymmärtää, miten hälyttää apua
-ymmärtää, miten toteuttaa alkusammutus
-ymmärtää, miten antaa hätäensiapua
-ymmärtää kotivaran tärkeyden
-muistaa kyberturvallisuuden perusteita
-osaa ennakoida ja välttää tilanteita, joissa turvallisuus voi joutua uhatuksi, osaa irrottautua otteista sekä tietää miten voi toimia hätävarjelutilanteessa ja mistä saa apua tapahtuman jälkeen

Kenelle kurssi soveltuu

Sopii kaikille ja kaikenikäisille naisille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään taitojaan arjen häiriötilanteiden varalta. Kurssilaisen täytyy olla 16 vuotta täyttänyt.

Esitiedot

Peruskoulutusta, edellyttää kuntoa, joka mahdollistaa osallistumisen harjoitteisiin.
Arjen turvallisuuden koulutusohjelman tavoitteena on lisätä kansalaisten perustietoja ja -taitoja ennakoinnista, varautumisesta ja toimimisesta erilaisissa arjen häiriötilanteissa. Ohjelman laadinnan lähtökohtana on ollut Maanpuolustusnaisten Liiton koulutusohjelma, mutta kurssi ei vaadi osallistujalta MNL:n jäsenyyttä vaan on avoin kaikille.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan alkusammutusta, hätäensiavun antamista ja avunhälyttämistä, katuturvallisuutta ja itsesuojelua sekä perehdytään kyberturvallisuuden perusteisiin ja kotivaraan.

Hinta

50,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka

MAASK/RUK Hamina

Yhteystiedot

Satu Aurala
sataur@hotmail.fi

Kurssin varajohtaja
Noora Koivu
n.koivu@hotmail.com

Kurssin hallinnointi
MPK K-S Hamina
Koulutuspäällikkö Mika Ramu
mika.ramu@mpk.fi