Taktiikan kieli

Loading Loading...

Ajankohta 15.1.2023 - 15.12.2023
Aika 8.00 - 16.00
Kesto 5,0
Kertausharjoituspäivät 1
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 1.1.2023 8.00 - 30.11.2023 16.00


Tavoite

Tervetuloa oppimaan sotilaallisessa toiminnassa käytetyn taktiikan kielen perusteet!
Sotilasjohtaja suunnittelee toimintaansa ja tekee päätöksiään niin kutsutun tilannekuvan perusteella.
Tilannekuvaa pidetään jatkuvasti yllä sekä ihmisten että erilaisten sensorien tuottamalla tiedolla.
Tilannekuvan on oltava mahdollisimman tarkka ja ajanmukainen.
Siksi kaikkien tiedon tuottajien etulinjasta päämajaan asti on osattava yhteinen tapa kuvata tilannetta ja suunnitelmia.
Tällä kurssilla opit lukemaan ja piirtämään niitä merkkejä ja kuvioita, joilla sotilaallista toimintaa kuvataan kartoissa ja tietojärjestelmissä.
Opit myös käskyissä ja kuvauksissa käytettyjä ilmaisuja, sanastoa ja lyhenteitä sekä suomeksi että englanniksi.

Kenelle kurssi soveltuu

Puolustusvoimat hyväksyy opiskelijat.

Esitiedot

Kielen harjoittelu vaatii paljon esimerkkejä ja toistoja sekä "kielioppisääntöjen" oppimista.
Sisällön rakenteistaminen, digitaalinen oppimisympäristö, lyhyet videot, lukuisat vuorovaikutteiset tehtävät sekä pelillistäminen muodostavat kurssin pedagogisen kehikon.
Sen puitteissa laaja reservimme, aktiiviset vapaaehtoiset voivat oppia yhteisen taktisen kielitaidon, "sotilasesperanton" entistä tehokkaammin ja tasalaatuisemmin.

Sisältö

” Sotilaallisessa toiminnassa käytetään omaa vakioitua ja täsmällistä kieltä.
Tämä kieli koostuu laajasta merkistöstä, toimintaa ja alueita esittävistä kuvioista sekä määrätystä sanastosta ja ilmaisuista.
Oikean tilannekuvan ylläpitäminen ja toiminnan onnistuminen edellyttää, että kaikki osaavat käyttää tätä" 


Hinta

Kurssi on ilmainen

Koulutuspaikka

MPKMoodle

Yhteystiedot

Olli Parkkinen
olli.parkkinen@mpk.fi