Johda Nasta II

Loading Loading...

Ajankohta 10.2.2023 - 12.2.2023
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 3,0 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Säkylä
Ilmoittautumisaika 4.1.2023 14.47 - 31.1.2023 23.00


Tavoite

Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää, miten omassa harjoitustehtävässä toimitaan ja miten se on osa NASTA-harjoituksen kokonaisuutta. Hän on harjaantuu soveltamaan JohdaNASTA I kurssilla opittuja syväjohtamisen tietoja ja taitoja. Hän muistaa keskeiset turvallisuustekijät harjoituksen onnistumiseksi.

Kenelle kurssi soveltuu

Harjoituksen johto, toimistojen päälliköt ja vastaavat, ensiapuhenkilöstö, kaikki tukitehtävissä toimivat, seuraavan harjoituksen johtaja ja varajohtaja, MPK:n edustaja, yhteysupseeri. Osallistujat on erikseen sovittu.

Esitiedot

Osallistujalla on oltava kokemusta aikaisemmista Naisten Valmiusliiton harjoituksista.

Sisältö

Kurssilla harjaannutaan NASTA-harjoitukseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä vastataan oman tehtävänkuvaan liittyvien asioiden organisoinnista ja toteuttamisesta.
1. Kurssin avaus (tavoitteet, esittelyt, yleisjärjestelyt ym.)
2. Harjoituksen toteuttaminen ja johtaminen
-toimiminen omassa tehtävässä harjoituksen aikana
-itsensä ja oman ryhmän johtaminen
-käytännön harjoittelu omassa tehtävässä
-annettujen tehtävien ja ohjeiden noudattaminen
3. Harjoituksen viestintä ja tiedonkulku
-viestinnän toteuttaminen omassa tehtävässä
-tiedonkulun varmistaminen
4.Turvallisuuden huomioiminen
-riskitekijöiden poistaminen harjoituksessa
5. Kurssin päätös (palautekeskustelu ym.)

Hinta

Kurssi on osallistujille maksuton.

Koulutuspaikka

Porin Prikaati
Porilaistie 1
27800 Säkylä

Yhteystiedot

Harjoituksen johtaja Päivi Tuhkalainen (paivi.tuhkalainen@gmail.com)

Koulutuspäällikkö Teijo Heinonen (teijo.heinonen@mpk.fi)