Kouluttajakurssi MPK K1 LSMPP 2/2023

Loading Loading...

Ajankohta 27.5.2023 - 28.5.2023
Aika 9.00 - 17.00
Kesto 2,5 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Turku
Ilmoittautumisaika 15.2.2023 13.45 - 17.5.2023 23.00


Tavoite

Kouluttajakurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen omaa MPK:n kouluttajalisenssi 1-tasoon liittyvät riittävät tiedot ja pedagogiset taidot suunnitella ja toimia pienryhmän tai yksittäisen aiheen kouluttajana.
Kurssin jälkeen kurssilainen:
Muistaa (tuntee)
– kouluttajan roolin ja tehtävät,
– koulutustilanteen johtamisen ja suorituksen ohjaamisen periaatteet,
– arvioinnin ja palautteenannon merkityksen sekä
– MPK:n kouluttajan käsikirjan ja osaa hyödyntää sitä koulutustehtävissä.
Ymmärtää (osaa)
– suunnitella koulutuksen, laatia koulutuskortin ja harjoitussuunnitelman sekä valmistella, toteuttaa ja purkaa koulutusjärjestelyt
– opettaa ja kouluttaa innostavalla tavalla
– kouluttajan merkityksen MPK:n arvojen ja toimintatapojen edustajana ja markkinoijana
– huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit koulutuksessa ja omassa käytöksessään
– erot kurssin pääkouluttajan ja oman roolinsa koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kurssin koulutustavoitteiden saavuttamisessa.
Soveltaa (hallitsee)
– kouluttamisen perusteet.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmänä ovat koulutustehtävistä kiinnostuneet, sitoutuneet tai sitoutumista suunnittelevat 18-vuotta täyttäneet henkilöt.

Esitiedot

Kurssilla käytetään omia vaatteita. Osa koulutuksesta tapahtuu ulkona, joten pukeudu sään ja kelin mukaisesti.

Kurssilaisille korvataan matkakulut.

Sisältö

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka käsittää etäjakson sekä viikonlopun kestävän lähijakson. Lähijakson aikana valmistellaan etukäteen määritettyä koulutustehtävää/koulutuskorttia, jota voidaan mahdollisesti käyttää näyttönä. Opetusmateriaalina hyödynnetään MPK:n kouluttajan käsikirjaa (2021).

Ohjelma luonnos:
La 27.5.
0830–0900 Ilmoittautuminen, aamukahvi ja sämpylä
0900–0930 Kurssin aloitus
0930–1130 Oppitunti
- Maanpuolustuskoulutus MPK
- Opettamisen ja oppimisen perusteet
- Koulutuksen suunnittelu ja toteutus
1130–1215 Lounas
1215–1300 Esimerkkikoulutus
1300–1700 Näyttökoulutusten suunnittelu ja valmistelu
- Näyttökoulutusten ohjeistus
- Aiheiden ja ryhmien jako
- Näyttökoulutusten suunnittelua ja valmistelua ryhmissä
- Työskentelyn ohessa kurssilaisten haastattelut
1700–1745 Päivällinen
1745–1845 Näyttökoulutusten suunnittelu ja valmistelu
1845–1900 Tilannekatsaus ja päivän lopetus
(Majoittuminen, huolto, iltapala, lepo)

Su 28.5.
08.30–0900 Ilmoittautuminen, aamukahvi ja sämpylä
0900–0930 Päivän aloitus ja ohjeistukset
0930–1130 Näyttökoulutusten suunnittelu ja valmistelu
- Koulutuskorttien viimeistely
- Rastikoulutuspaikkojen valmistelu
1130–1215 Lounas
1215–1600 Näyttökoulutukset
- Näyttökoulutukset ryhmissä, à 30 min + 15 min palaute
1600–1700 Purku
- Materiaalien huolto ja palautus
- Palaute
- Loppupuhuttelu
1700 Kurssin lopetus

Hinta

Kurssi on osallistujille maksuton.
Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, perittävä maksu on 30 euroa.
Ilmoittautumisen voi perua, jos kurssin alkamiseen on vähintään 7 vuorokautta. Peruutus onnistuu omalta MPK-kortilta, koulutuskalenteri.mpk.fi. Lähempänä kurssin alkua osallistumista ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. sairastuminen, loukkaantuminen, työeste). Tällaisista esteistä tulee ilmoittaa sähköpostitse lounais-suomi@mpk.fi.

Koulutuspaikka

Turku
Ukko Suden tie 20
20900 Turku

Yhteystiedot

Kurssin johtaja: Elisa Suomi-Kuusela
elisuomi@gmail.com

Kurssin hallinto: Koulutuspäällikkö Tuomo Schwela
tuomo.schwela@mpk.fi