Kyberturvallisuuden jatkokurssi - NOC

Loading Loading...

Ajankohta 7.8.2023 - 4.9.2023
Aika 18.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 1
Paikkakunta
Paikkakunta Verkkokurssi
Ilmoittautumisaika 24.5.2023 14.00 - 3.7.2023 18.00


Tavoite

Oppia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan syksyn soveltavalla erikoiskurssilla ” Kyberturvallisuuden jatkokurssi 23” puolustamaan sinisen tiimin organisaatiota verkko- ja informaatiovaikuttamista vastaan. Erikoiskurssille voi hakea tämän jatkokurssin tiedoilla ja taidoilla.

Tuntee:
1- Yleinen osio
- Yleistä verkkoympäristöstä
- Kybertoimintaympäristön toiminnan jatkuvuuden periaatteita
- Kybertoimintaympäristöön liittyvää lainsäädäntöä
- Operaatioturvallisuuden perusteet
- Tietoturva- ja kyberuhkia, alan toimijoita
- Yleiskuva erilaisista verkkohyökkäyksistä ja haitanteoista
- Yleiskuva sovellettavista verkkotyökaluista, ohjelmistoista ja palveluista

2 - NOC– Network Operations Centre osio
- NOC toiminnan perusteita
- IP verkkojen rakenteet, laitteet ja toiminnot - LAN, WAN
- Verkon ja tietokoneiden tutkimiseen käytettäviä työkaluja
- IPv4 ja IPv6 sekä reititys
- Verkon peruspalvelut ARP, NTP, DNS
- Oman toiminnan ja tietojärjestelmien suojaamisen ja valvonnan periaatteet

Osaa:
3 - Harjoittelu osio
- Asentaa ja konfiguroida VirtualBox ja OpnSense palomuuri
- Asentaa ja käyttää VirtualBox ja MISP
- Asentaa ja käyttää WireShark-työkalua
- Tutkia IPv4 protokollaa WireSharkilla
- Kirjata poikkeamahavainnot MISP:iin

Kenelle kurssi soveltuu

Kohderyhmä on tietoverkkojen toiminnasta, suojaamisesta ja valvonnasta kiinnostuneet henkilöt.
Kurssi kehittää kybermaailman sotilaallisia valmiuksia.
18 vuotta täyttäneille.
Kurssilla opitut tiedot ja taidot toimivat esitietoina Kyberturvallisuuden jatkokurssille, joka pidetään lokakuussa.
Puolustusvoimat hyväksyy kurssille valittavat osallistujat
Kurssi on kurssin suorittaneille maksuton. Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, perittävä maksu on 30 euroa.
Ilmoittautumisen voi perua, jos kurssin alkamiseen on vähintään 7 vuorokautta. Peruutus onnistuu omalta MPK-kortilta, koulutuskalenteri.mpk.fi. Lähempänä kurssin alkua osallistumista ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. sairastuminen, loukkaantuminen, työeste). Tällaisista esteistä tulee ilmoittaa sähköpostitse tai puhelimitse suoraan kurssin järjestävään piiriin.

Esitiedot

Kurssi rakentuu pääosin Linux-pohjaisille työkaluille, ohjelmistoille ja tcp/ip verkkolaitteille, joten kohtuullinen Linux-tuntemus on suositeltavaa.
On suositeltavaa, että kurssilainen pystyy itsenäisesti omassa ympäristössä harjoitella VirtualBox tai vastaavassa ympäristössä.
(VirtualBox ympäristön lataus ja asennus ohjeistetaan kurssilla)
Kurssi pidetään verkkokurssina, jolloin PVMoodle käyttäjätunnus ja Teams-taitoja tarvitaan
Omaehtoiseen harjoitusosioon tarvitaan ympäristö jossa minimi on 2 corea ja 6 Gt muistia, 50 Gt vapata levytilaa. Suositeltava kokoonpano olisi 4 corea ja 16 Gt muistia

Sisältö

Kurssille hyväksytyille lähetetään osallistumisilmoitus sekä ohjeistus sähköpostilla.

Osioiden kuvaus:
1 - Yleistä osio: opiskellaan kyberturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä, operaatioturvallisuutta ja verkkojen toiminnan varmistamista. Verkkotyökalujen käyttö opetellaan ohjeistettujen harjoitteiden kautta.
2 - NOC osio: perehdytään Network Operations Center perusteisiin, miten tietoverkkoa tutkitaan, suojataan ja valvotaan.
3 - Harjoittelu- osio: asennetaan harjoitteluympäristö ja käytetään omatoimiseen tehtävien itseopiskeluun

Kurssilla oppimista mitataan osiokohtaisesti.

Kurssi antaa valmiuksia toimia lokakuussa pidettävällä soveltavalla Kyberturvallisuuden jatkokurssille.
Erikoiskurssille hakevat ja sille hyväksytyt henkilöt sijoitetaan tämän jatkokurssin osiokohtaisten koetulosten perusteella sopiviin pelirooleihin.

Kurssi toteutetaan etänä käyttäen PVMoodle ja Teams-ympäristöjä.
- PVMoodle opintojaksoja
- Itsenäisesti tehtävät harjoitteet
- Teams luennot ja työpajat

Huom: kurssikuvauksen yksityskohdat voivat muuttua, seuratkaa sivustoa.

Hinta

Kurssi on kurssin suorittaneille maksuton. Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, perittävä maksu on 30 euroa.

Koulutuspaikka

PVMoodle, Teams Verkkokurssi

Yhteystiedot

Kurssin johtaja Tuomas Hauvala, tuomas.hauvala@mpk.fi
Kurssin hallinto Kim Malmberg, kim.malmberg@mpk.fi