Soldatens grundkurs för kvinnor

Loading Loading...

Ajankohta 4.11.2023 - 5.11.2023
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 2
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Lochteå
Ilmoittautumisaika 6.4.2023 8.00 - 22.10.2023 23.59


Tavoite

Kursens målsättning är att ge kursdeltagarna möjlighet att bekanta sig med innehållet i beväringstjänsten, dess olika utbildningsämnen samt stöda deltagarna i sin beslutsprocess gällande eventuellt utförande av frivillig militärtjänst.

Kenelle kurssi soveltuu

Kursens målgrupp är kvinnor över 18 år som är finländska medborgare och intresserade av kvinnors frivilliga militärtjänst. Kursen är särskilt lämplig för kvinnor som överväger frivillig militärtjänst eller redan har fattat sitt beslut. Kursen passar även andra vuxna kvinnor som är intresserade av försvarsfrågor eller vardagslivet i det militära.

Sisältö

Målet är att kursdeltagaren efter kursen känner till
-ansökningsprocessen gällande kvinnors frivilliga militärtjänst
-grunderna för verksamhet i terrängförhållanden
-soldatens persedlar och deras korrekta användning
-grunderna för säker vapenhantering
samt
-kommer ihåg verksamhetsgrunderna för grupp och utrustningsvård
-förstår tjänstgöringens vardagskrav, som grund för en personlig beslutsprocess

Hinta

30,00 EUR + alv 0%
Priset innehåller utbildning, utbildningsmaterial, bespisning och försäkring

I fall en oanvänd kursplats inte har annullerats på förhand kan kursavgiften faktureras i sin helhet.

Deltagaravgiften faktureras inte om man inhiberar deltagandet tidigare än 7 dygn före utbildningen. Avgiften faktureras inte heller om man är förhindrad att delta på kursen pga sjukdom eller annan liknande orsak.

Koulutuspaikka

Lochteå skjutnings- och övningsområde
Ohtakarivägen 445
68230 Lochteå

Yhteystiedot

Kursledare Kari Rönnqvist t. 0405270712, e-mail: kari.ronnqvist@mpk.fi

Distriktsbyrån t. 0400 395 909, pohjanmaa@mpk.fi