Tarkka-ammunta 1, peruskurssin teoriaopinnot HÄMPP 2023

Loading Loading...

Ajankohta 3.8.2023
Aika 12.58
Kesto 1vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 9.5.2023 18.00 - 13.5.2023 14.00


Tavoite

Kurssi sisältää tarkka-ammunta 1 kurssin teoriaosuuden. Kurssi jakaantuu teams sovelluksella pidettävään etäjaksoon ja PV-moodlessa tapahtuvaan itseopiskeluun sekä oman aseen omistavilla etäampumatehtävään.
Kurssi toteutetaan omin asein. Teoriakurssi on voimassa vuoden.

Myöhemmin järjestettävät kurssin lähijaksot eivät ole ammunnan peruskoulutusta vaan tarkka-ampujan taistelukoulutusta. Kurssilaisen täytyy ennen kurssin lähijaksolle tuloa hallita kivääriammunnan perusteet.

Lähijakson kurssit avautuvat myöhemmin. Niille voi ilmoittautua jo ennen etävaiheen suorittamista, mutta kurssille valitaan vasta etävaiheen suorittamisen jälkeen.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin teoriaosuus on tarkoitettu ensisijaisesti sijoitetuille tarkka-ampujille ja sijoituskelpoiselle reserviläiselle.

Se soveltuu myös johtajille, jotka ovat tekemisissä tarkka-ammunnan johtamisen kanssa. Kurssin muut avoimet paikat voidaan täyttää muillakin aiheesta kiinnostuneilla henkilöillä.

Esitiedot

Kurssilaisella täytyy olla tietokone tai tabletti, jolla voi liittyä teams koulutukseen joko sovelluksen tai selaimen kautta.

Kurssilaisen tulee luoda itselleen PV-moodletili itseopiskelua varten osoitteessa https://www.pvmoodle.fi/login/index.php

Kurssilaiset tunnistetaan PV-moodleen sähköpostin perusteella. Mikäli PV-moodletunnukset on liitetty eri sähköpostiin kuin MPK järjestelmässä on käytössä, niin siitä on ilmoitettava kurssin johtajalle sähköpostilla.
Itseopiskeluun sisältyy koe ja aseen omistaville lisäksi etäampumatehtävä.

Teams linkit lähetetään ilmoittauneille 15.5. mennessä.

Sisältö

ETÄTEORIAT 16.5.202316:40 Ilmoittautuminen
alkaa
17:00 Kurssin
yleisohjeita
17:05- 17:20 Tarkka-ampujien
vaatimukset, valinta ja käyttö
- tehtävät eri
organisaatioissa
- TA käyttö eri taistelulajeissa (hyökkäys,
puolustus, viivytys, tiedustelu)
- Pari- / partiotoiminnan tuliasemarutiinit
17:20- 17:40 Tarkka-ampujien
kalusto ja välineet
- aseet
- kaliberit ja ampumatarvikkeet
- optiikka
- naamiovälineet
- muut varusteet
17:50- 18:30 Ballistiikan
perusteita 1
- maan vetovoima
- ilman vastus (tiheys, lämpötila ja kosteus)
- kiertopoikkeama
- tuuli
- väreily
18:40- 19:20 Ballistiikan
perusteita 2
- lähtönopeuteen vaikuttavat tekijät
- lähtönopeusmittarit
- asekortti ja taulukot
- ratakortti
19:30- 20:15 Toiminta
tuliasemassa 1
ampumaetäisyyden määrittäminen
- arviointi
- kartta
- laser
- milliradiaani
- gps
- ampuminen
20:30-21:00 Toiminta
tuliasemassa 2
- tuliasemakortin laatiminen
- tähystäminen
- aseen käsittely ja laukaisutekniikkaITSEOPISKELUItseopiskeluaika on 12.-25.5.2023Kurssilaiset nostetaan MPKMoodleen  itseopiskeluun viimeistään
etäteorioitten jälkeen. Koe on tehtävä 25.5. kello 17:00 mennessä

Hinta

Koulutuspaikka

Verkkokurssi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Mikko Uotila
mikko.t.uotila@gmail.com

Kurssia hallinnoi
Valmiuspäällikkö
Sami Tyven
sami.tyven@mpk.fi