HÄMEEN ILVES 2023 Liikekannallepanoupseeri (LKP) jatkokurssi

Loading Loading...

Ajankohta 21.9.2023 - 23.9.2023
Aika 17.00 - 16.00
Kesto 2
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Parolannummi
Ilmoittautumisaika 16.5.2023 14.32 - 3.9.2023 11.00


Tavoite

Harjoituksen jälkeen koulutettavat osaavat LKP-upseerin tehtävät perustamisen eri vaiheissa.

Jatkokurssin tavoitteena on, että sen käytyään reserviläiset ymmärtävät (osaavat) oman osaamisalueensa henkilöstön tehtävät.
He myös ymmärtävät (osaavat) omalla osaamisalueellaan vaadittavat tiedot ja taidot, sekä ovat kykeneviä aloittamaan soveltavan harjoittelun PV:n toteuttamissa harjoituksissa.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on tarkoitettu LKP-UPS:n tehtäviin sijoitetuille reserviläisille.
Pirkanmaan aluetoimisto kutsuu kurssille osallistujat.
Kurssille ei voi itse hakeutua.
Kurssista myönnetään kaksi rinnasteista kertausharjoitusvuorokautta.

Esitiedot

Paikallisen aluetoimiston esittämät ja hyväksymät reserviläiset, joilla on sijoitus tai jotka aiotaan sijoittaa PV:n ja Rajavartiolaitoksen (RVL) perustamiskeskuksiin

LKP-UPS Peruskurssi suoritettu.
Kurssi varustetaan Puolustusvoimien varusteilla. Kurssilaisille jaetaan sotilaan perusvarustus, jolla kykenee suoriutumaan kurssista (maastopuku m/05 ja tarvittava lisävarustus).

Sisältö

- LKPOS Vanhimman käskynanto
- Perustamisessa tarvittavien ajoneuvojen ja materiaalien hankinta ja haltuunotto
- Perustamistilojen haltuunotto
- Väistöalueen huollon varmistus
- Perustettavan joukon materiaalin vastaanotto ja jaottelu J-varastolla
- Henkilöstön vastaanoton harjoittelu
- Henkilöstön vastaanotto ja joukkoontumisalueen valmistelu
- Perustettaville joukoille tulevien ajoneuvojen haltuunotto
- Joukon siirtäminen väistöalueelle
- Toiminta väistöalueella
- Lopun kaluston vastaanotto ja kuittaaminen
- Sotavalmiustarkastus
- Perustamisen päättäminen

Hinta

Kurssi on osallistujalle maksuton.
Kurssi sisältää koulutuksen, koulutusmateriaalin, ruokailut ja vakuutuksen.

Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, perittävä maksu on 30 euroa.
Ilmoittautumisen voi perua, jos kurssin alkamiseen on vähintään 7 vuorokautta. Peruutus onnistuu omalta MPK-kortilta, koulutuskalenteri.mpk.fi. Lähempänä kurssin alkua osallistumista ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. sairastuminen, loukkaantuminen, työeste). Tällaisista esteistä tulee ilmoittaa sähköpostitse tai puhelimitse suoraan kurssin järjestävään piiriin.

Koulutuspaikka

Panssariprikaati
Parolannummentie 298
13700 Parolannummi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Reima Rikkonen
reima.rikkonen@gmail.com

Kurssia hallinnoi
Valmiuspäällikkö
Sami Tyven
sami.tyven@mpk.fi
p. 040 581 4577