MPK Kouluttajakurssi (MPK K1)

Loading Loading...

Ajankohta 23.9.2023 - 24.9.2023
Aika 9.00 - 17.00
Kesto 2,5 päivää
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Turku
Ilmoittautumisaika 17.5.2023 13.33 - 8.9.2023 23.00


Tavoite

Kouluttajakurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen omaa MPK:n kouluttajalisenssi 1-tasoon liittyvät riittävät tiedot ja pedagogiset taidot suunnitella ja toimia pienryhmän tai yksittäisen aiheen kouluttajana.
Kurssin jälkeen kurssilainen:Hallitsee (soveltaa)
– kouluttamisen perusteet.
Osaa (ymmärtää)
– suunnitella koulutuksen, laatia koulutuskortin ja harjoitussuunnitelman sekä valmistella, toteuttaa ja purkaa koulutusjärjestelyt
– opettaa ja kouluttaa innostavalla tavalla
– kouluttajan merkityksen MPK:n arvojen ja toimintatapojen edustajana ja markkinoijana
– huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit koulutuksessa ja omassa käytöksessään
– erot kurssin pääkouluttajan ja oman roolinsa koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kurssin koulutustavoitteiden saavuttamisessa.
Tuntee (muistaa)
– kouluttajan roolin ja tehtävät,
– koulutustilanteen johtamisen ja suorituksen ohjaamisen periaatteet,
– arvioinnin ja palautteenannon merkityksen sekä
– MPK:n kouluttajan käsikirjan ja osaa hyödyntää sitä koulutustehtävissä.Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti LSMPP:n koulutustehtävistä kiinnostuneet, sitoutuneet tai sitoutumista suunnittelevat henkilöt.

Esitiedot

Kurssilaiset on vakuutettu kurssin ajaksi.
Varmistathan, että sähköpostiosoite on oikein MPK-kortilla. MPK:n piirit viestivät osallistujille sähköpostilla, mm. kurssille hyväksymisestä ja mahdollisista muutoksista.

Sisältö

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka käsittää etäjakson sekä viikonlopun kestävän lähijakson. Opetusmateriaalina hyödynnetään MPK:n kouluttajan käsikirjaa (2021).
Alustava ohjelma:
La 23.9.
0830–0900 Ilmoittautuminen, aamukahvi ja sämpylä
0900–0930 Kurssin aloitus
0930–1130 Oppitunti
- Maanpuolustuskoulutus MPK
- Opettamisen ja oppimisen perusteet
- Koulutuksen suunnittelu ja toteutus
1130–1215 Lounas
1215–1300 Esimerkkikoulutus
1300–1700 Näyttökoulutusten suunnittelu ja valmistelu
- Näyttökoulutusten ohjeistus
- Aiheiden ja ryhmien jako
- Näyttökoulutusten suunnittelua ja valmistelua ryhmissä
- Työskentelyn ohessa kurssilaisten haastattelut
1700–1745 Päivällinen
1745–1845 Näyttökoulutusten suunnittelu ja valmistelu
1845–1900 Tilannekatsaus ja päivän lopetus

Su 24.9.
08.30–0900 Ilmoittautuminen, aamukahvi ja sämpylä
0900–0930 Päivän aloitus ja ohjeistukset
0930–1130 Näyttökoulutusten suunnittelu ja valmistelu
- Koulutuskorttien viimeistely
- Rastikoulutuspaikkojen valmistelu
1130–1215 Lounas
1215–1600 Näyttökoulutukset
- Näyttökoulutukset ryhmissä, à 30 min + 15 min palaute
1600–1700 Purku
- Materiaalien huolto ja palautus
- Palaute
- Loppupuhuttelu
1700 Kurssin lopetus

Hinta

Kurssi on osallistujalle maksuton.
Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, perittävä maksu on 30 euroa.
Ilmoittautumisen voi perua, jos kurssin alkamiseen on vähintään 7 vuorokautta. Peruutus onnistuu omalta MPK-kortilta, koulutuskalenteri.mpk.fi. Lähempänä kurssin alkua osallistumista ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. sairastuminen, loukkaantuminen, työeste). Tällaisista esteistä tulee ilmoittaa sähköpostitse kurssin johtajalle.

Koulutuspaikka

Hyvinvointikeskus Meri-Karina
Seiskarinkatu 35
20900 Turku

Yhteystiedot

Kurssin johtaja: Elisa Suomi-Kuusela
elisuomi@gmail.com

Kurssin hallinto: Koulutuspäällikkö Tuomo Schwela
tuomo.schwela@mpk.fi