Kouluttaminen, Harjoituksenjohtajan erikoiskurssi 13 (K3).

Loading Loading...

Ajankohta 25.11.2023 - 26.11.2023
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 2 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Tuusula
Ilmoittautumisaika 1.8.2023 8.00 - 10.11.2023 21.00


Tavoite

Tavoitteena on, että kurssin suorittanut henkilö saa K3 tason harjoituksenjohtajaoikeudet, joka mahdollistaa noin 200–300 henkilön vahvuisen harjoitusviikonlopun johtamisen.
Tämä käsittää harjoituskokonaisuuden suunnittelun, valmistelut, toteutuksen ja jälkihoidosta vastaamisen.
Lisäksi tavoitteena on valtakunnallisten toimintatapojen yhtenäistäminen ja parhaiden käytäntöjen levittäminen.

Kenelle kurssi soveltuu

MPK:n vuoden 2024 harjoituksen johtajan ja varajohtajan tehtäviin suunnitellut henkilöt. Kurssin kohderyhmänä ovat kokeneet MPK:n K2 lisenssin omaavat kouluttajat ja johtajat.

Esitiedot

Oltava K1 tai K2 lisenssi. Perehtynyt Harjoituksenjohtajan käsikirjaan 2011.

Sisältö

Mainehallinta/riskihallinta
Harjoituksenjohtajan vastuut/palkatun henkilökunnan vastuut
Tehtävien delegointi ja keskeisiin asioihin keskittyminen
Markkinointi

Hinta

Koulutuspaikka

Puolustusvoimien kurssikeskus, Tuusula
Rantatie 66
04310 Tuusula

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Valmiuspäällikkö Ville Hautamäki 0405172950
ville.hautamaki@mpk.fi
Koulutuspäällikkö Juha Niemi 0400419670
juha.niemi@mpk.fi
Kurssivääpeli
Koulutuspäällikkö Aki Mäkirinta 040 5868 282
aki.makirinta@mpk.fi