MPK Kurssinjohtajakurssi (MPK K2)

Loading Loading...

Ajankohta 25.11.2023 - 26.11.2023
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 2 vrk + etäjakso
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Karkialampi, Mikkeli
Ilmoittautumisaika 19.6.2023 8.00 - 9.11.2023 22.00


Tavoite

Kyettävä toimimaan kouluttajana MPK:n kurseilla sekä PV:n järjestämissä harjoituksissa 2024. Viikonlopun aikana K1 ja K2 kurssit.

___________________________________________________________
Kurssinjohtajakurssin (K2) tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen omaa MPK kurssinjohtajalisenssi 2-tasoon liittyvät riittävät tiedot ja pedagogiset taidot suunnitella ja toimeenpanna MPK:n kurssia kurssinjohtajana.
Kurssinjohtaja on kurssinsa pääkouluttaja. Hänen tulee kyetä kouluttamaan vähintään tyydyttävästi oman kurssinsa aiheet.

Kurssinjohtajakurssin jälkeen kurssilainen:

Ymmärtää (osaa)
– kurssinjohtajan tehtävät ja vastuut useamman kouluttajan/aiheen käsittävän kurssin suunnittelusta, valmistelusta ja toteutuksesta
– huomioida roolinsa kurssin pääkouluttajana kouluttajien ohjaamisessa, tavoitteiden määrittämisessä kouluttavien osaamistason mukaan, kouluttajan käsikirjassa esitettyjen erilaisten koulutustapojen valinnassa ja erilaisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksien hyödyntämisessä
– kurssinjohtajan ja kouluttajan merkityksen MPK arvojen ja toimintatapojen edustajana ja markkinoijana
– huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit kurssin koulutuksessa ja omassa käytöksessään
– laatia kurssin toteuttamiseen liittyvät suunnitelmat (ml turvallisuus) ja tukipyynnöt

Muistaa (tuntee)
– erot harjoituksenjohtajan ja oman kurssinjohtajan roolinsa välillä kurssin koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
– oman toimintansa merkityksen koko harjoituksen läpiviennissä
– kurssinjohtajan osuuden kurssin hallinnollisissa asioissa MPK:n tietojärjestelmässä.
_____________________________________________________________

Kouluttajakoulutuksen (K1) jälkeen kurssilaisen on osattava
- koulutuksen pelisäännöt,
- osattava laatia koulutuskortti ja
- harjoitussuunnitelma.
Kurssilla työskennellään vuoden 2024 kurssien parissa ja työstetään koulutuksiin ampumasuunnitelmat, tarvittavat koulutuskortit ja harjoitussuunnitelmat.

Kurssin jälkeen kurssilainen:
MUISTAA (tuntee)
- kouluttajan roolin ja tehtävät,
- koulutustilanteen johtamisen ja suorituksen ohjaamisen periaatteet,
- arvioinnin ja palautteenannon merkityksen sekä
- MPK:n kouluttajan käsikirjan ja osaa hyödyntää sitä koulutustehtävissä.

YMMÄRTÄÄ (osaa)
- suunnitella koulutuksen, laatia koulutuskortin ja harjoitussuunnitelman sekä
valmistella, toteuttaa ja purkaa koulutusjärjestelyt
- opettaa ja kouluttaa innostavalla tavalla
- kouluttajan merkityksen MPK:n arvojen ja toimintatapojen edustajana ja
markkinoijana
- huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit koulutuksessa ja omassa
käytöksessään
- erot kurssin pääkouluttajan ja oman roolinsa koulutuksen suunnittelussa ja
toteutuksessa sekä kurssin koulutustavoitteiden saavuttamisessa.

SOVELTAA (hallitsee)
- kouluttamisen perusteet.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmänä ovat kokeneet MPK K1-lisenssin omaavat kouluttajat, jotka ovat kiinnostuneet MPK:n kurssinjohtajan tai kurssin varajohtajan tehtävistä.

Kurssilla K1 lisenssin omaavat aloittavat vuoden 2024 suunnittelun.

Esitiedot

Kurssin ilmoittautumispaikka on Karkialammella. Opastus on järjestetty alueella, seuraa MPK:n sinisiä kylttejä. Ilmoittaudu 25.11. klo 09.00 mennessä. Kurssin päättyy 26.11. klo 16.00 mennessä.

Kurssilla ei jaeta suojavaatetusta. Kurssilla voi käyttää omaa jaettua M05 / M05 RES vaatetusta.
Varaa mukaan oppituntivaatetus sekä muista:
- omat alusvaatteet,
- käsineet,
- hygieniavälineet ja
- tarvittavat lääkkeet.
.
Ota myös mukaasi kurssille:
- kuvallinen henkilöllisyystodistus ja
- henkilökohtaiset hygieniavarusteet.

Army Hostel'illa on kurssilaisille varattu yöpymistä varten liinavaatteet ja pyyhe. Kurssiin kuuluu majoitus ja ruokailut.

MPK:n tulee toimittaa SOTVA- kurssin ilmoittautumistiedot viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua aluetoimistolle. Puolustusvoimilla on oikeus estää henkilön osallistuminen SOTVA- koulutukseen. Edellä mainitusta kiellosta Puolustusvoimat ilmoittaa koulutettavalle viimeistään viikko ennen koulutuksen alkua.

Kurssikirje lähetetään noin 2 viikkoa ennen kurssia osallistujille.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tapaturmavakuutus on voimassa harjoituksen ajan harjoitusalueella. Matkat jokainen tekee omalla vastuullaan. Ilmoita HETI kurssinjohtajalle tai MPK:n henkilökuntaan kuuluvalle kurssilla sattuneesta tapaturmasta.

Sisältö

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka käsittää etäjakson sekä viikonlopun kestävän lähijakson. Lähijakson aikana valmistellaan etukäteen määritettyä kurssia. Opetusmateriaalina hyödynnetään MPK:n kurssinjohtajan käsikirjaa (2023).

Hinta

Maksuton koulutus.

Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, perittävä maksu on 30 euroa.

Ilmoittautumisen voi perua, jos kurssin alkamiseen on vähintään 7 vuorokautta. Peruutus onnistuu omalta MPK-kortilta, koulutuskalenteri.mpk.fi. Lähempänä kurssin alkua osallistumista ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. sairastuminen, loukkaantuminen, työeste). Tällaisista esteistä tulee ilmoittaa sähköpostitse tai puhelimitse suoraan kurssin järjestävään piiriin.

Koulutuspaikka

Karkialampi Mikkeli
Sotilaantie 8
50150 Karkialampi, Mikkeli

Yhteystiedot

Kurssin hallinto: Valmiuspäällikkö Minna Rossi, 050 356 4845, minna.rossi@mpk.fi