NASTA Tyyni 2023 Informaatiovaikuttaminen_Kurssi täynnä

Loading Loading...

Ajankohta 22.9.2023 - 24.9.2023
Aika 9.00 - 15.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Raasepori
Ilmoittautumisaika 1.8.2023 13.00 - 14.8.2023 23.59


Tavoite

Tarkoituksena on kehittää kurssilaisen medialukutaitoa. Kurssi lisää osallistujan ymmärrystä informaatiovaikuttamisesta ja antaa valmiuksia suojautua vaikutta-mispyrkimyksiltä sekä torjua disinformaation leviämistä ja vaikuttavuutta.

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistuja
• tuntee informaatiovaikuttamisen käsitteen
• osaa tulkita informaatiovaikuttamista ja ymmärtää miten suojautua siltä
• osaa torjua disinformaation levittämistä ja vaikuttavuutta
• tunnistaa erilaisia vaikuttamisen keinoja

Kenelle kurssi soveltuu

Sopii erityisesti työelämässä oleville, media- ja viestintäalan toimijoille sekä alan opiskelijoille. Henkisesti vaativa kurssi. Kurssille osallistujan tulee olla täysi-ikäinen.

Kurssilaiselta edellytetään omaa kannettavaa tietokonetta tai tablettitietokonetta, jossa on langaton internetyhteys (wifi), tai älypuhelinta, jossa on dataliittymä.

Esitiedot

NASTA-harjoitukset ovat Naisten Valmiusliiton valtakunnallisia, naisille kohdennettuja harjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Harjoitukseen osallistujat majoittuvat varuskunnan kasarmeissa yhteistuvissa, mikäli muuta ei mainita. Pesutilat ovat myös yhteiskäyttöisiä ja esim. suihkut voivat olla avoimia tiloja.

Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulu-tusta. Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta.

Informaatiovaikuttamisen kurssille osallistujalla tulee olla hyvät tietotekniset taidot.

Sisältö

Informaatiovaikuttamisen kurssilla tutustutaan informaatiovaikuttamisen eri muo-toihin, informaatiosotaan ja propagandalta suojautumiseen. Kurssilla päästään käymään kuvitteellista infosotaa harjoituksessa, joka avaa näkemään virallisen viestinnän vaikeuden huhujen, trollien ja resonaattoreiden hämmentäessä soppaa.

1. Kurssin avaus (tavoitteet, esittelyt, yleisjärjestelyt)
2. Tilannekuva
• Tämänhetkinen toimintaympäristö ja Suomen kyber- ja infosotavalmiudet
3. Informaatiovaikuttaminen
• Mitä on informaatiovaikuttaminen?
• Mitä disinformaatio tekee ihmiselle?
• Mitä on infosota ja hybridivaikuttaminen?
• Suojautuminen ja vastakeinot, itsensä johtaminen
4. Infosotaharjoitus
5. Vihapuhe
• Mitä voidaan tehdä ja miten suojautua vihapuheelta?
6. Kurssin päätös (palautekeskustelu)

Hinta

30,00 EUR + alv 0%
Osallistumismaksuun sisältyy muonitus, majoitus, suojavaatetus, vakuutus kurssipaikalla ja koulutus.

Kursseilla peritään 30 euron maksu, mikäli kurssille hyväksytty osallistuja peruu osallistumisensa määräajan umpeuduttua ilman pätevää syytä tai jättää saapumatta kurssille.

Ilmoittautumisen voi peruuttaa seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua oman MPK-kortin kautta tai ilmoittamalla perumisesta piiriin, joka koulutuksen järjestää. Tämän jälkeen kurssille osallistumista ei voi peruuttaa ilman pätevää syytä, ja kurssimaksu on maksettava. Päteväksi syyksi perumiseen katsotaan esimerkiksi sairastuminen tai loukkaantuminen.

Koulutuspaikka

Dragsvik
Raaseporintie 39
10640 Raasepori

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Marju Toivanen, p. 040 506 7088, margaritatoivanen@gmail.com
Kurssin varajohtaja Liisa Tähkälä, p. 040 588 1551, ltahkala@gmail.com
Koulutuspäällikkö Mika Lilja puh. 050 543 2333, mika.lilja@mpk.fi