NASTA Tyyni 2023 JohdaNASTA 3

Loading Loading...

Ajankohta 21.9.2023 - 24.9.2023
Aika 12.00 - 15.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Raasepori
Ilmoittautumisaika 1.8.2023 9.00 - 14.8.2023 23.59


Tavoite

Tarkoituksena on toteuttaa suunnitellusti NASTA-harjoitus.

Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää, miten omassa harjoitustehtävässä toimitaan ja miten se on osa NASTA-harjoituksen kokonaisuutta. Hän on harjaantunut soveltamaan JohdaNASTA I-II kursseilla opittuja syväjohtamisen tietoja ja taitoja. Hän muistaa keskeiset turvallisuustekijät harjoituksen onnistumiseksi.

Kenelle kurssi soveltuu

Harjoituksen johto, toimistojen päälliköt ja vastaavat, ensiapuhenkilöstö, kaikki tukitehtävissä toimivat, seuraavan harjoituksen johtaja ja varajohtaja, MPK:n edus-taja, yhteysupseeri.

Esitiedot

NASTA-harjoitukset ovat Naisten Valmiusliiton valtakunnallisia, naisille kohdennettuja harjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Harjoitukseen osallistujat majoittuvat varuskunnan kasarmeissa yhteistuvissa, mikäli muuta ei mainita. Pesutilat ovat myös yhteiskäyttöisiä ja esim. suihkut voivat olla avoimia tiloja.
Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta. Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta.

Kokemusta aikaisemmista Naisten Valmiusliiton harjoituksista.

Sisältö

Kurssilla toteutetaan NASTA-harjoitus yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä vastataan oman tehtävänkuvaan liittyvien asioiden organisoinnista ja toteuttamisesta.

1. Kurssin avaus (tavoitteet, esittelyt, yleisjärjestelyt ym.)
2. Harjoituksen toteuttaminen ja johtaminen
- toimiminen omassa tehtävässä harjoituksen aikana
- itsensä ja oman ryhmän johtaminen
- käytännön harjoittelu omassa tehtävässä
- annettujen tehtävien ja ohjeiden noudattaminen
3. Harjoituksen viestintä ja tiedonkulku
- viestinnän toteuttaminen omassa tehtävässä
- tiedonkulun varmistaminen
4. Turvallisuuden huomioiminen
- riskitekijöiden poistaminen harjoituksessa
5. Kurssin päätös (palautekeskustelu ym.)

Hinta

Kurssi on osallistujalle maksuton.

Maksuttomilla kursseilla peritään 30 euron maksu, mikäli kurssille hyväksytty osallistuja peruu osallistumisensa määräajan umpeuduttua ilman pätevää syytä tai jättää saapumatta kurssille.
Ilmoittautumisen voi peruuttaa seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua oman MPK-kortin kautta tai ilmoittamalla perumisesta piiriin, joka koulutuksen järjestää. Tämän jälkeen kurssille osallistumista ei voi peruuttaa ilman pätevää syytä, ja kurssimaksu on maksettava. Päteväksi syyksi perumiseen katsotaan esimerkiksi sairastuminen tai loukkaantuminen.

Koulutuspaikka

Dragsvik
Raaseporintie 39
10640 Raasepori

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Sari-Tuuri Salonen, puh. 040 0297470, sari.tuuri-salonen@upl.fi
Koulutuspäällikkö Mika Lilja puh. 050 543 2333, mika.lilja@mpk.fi