Kouluttajakoulutus K1, Hälvälä

Loading Loading...

Ajankohta 14.10.2023 - 15.10.2023
Aika 8.00 - 16.00
Kesto 2 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Hollola
Ilmoittautumisaika 15.8.2023 20.49 - 29.9.2023 23.00


Tavoite

Kouluttajakurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen omaa MPK:n kouluttajalisenssi 1-tasoon liittyvät riittävät tiedot ja pedagogiset taidot suunnitella ja toimia pienryhmän tai yksittäisen aiheen kouluttajana.

Kurssin jälkeen kurssilainen:

• MUISTAA (tuntee)
o kouluttajan roolin ja tehtävät,
o koulutustilanteen johtamisen ja suorituksen ohjaamisen periaatteet,
o arvioinnin ja palautteenannon merkityksen sekä
o MPK:n kouluttajan käsikirjan ja osaa hyödyntää sitä koulutustehtävissä.

• YMMÄRTÄÄ (osaa)
o suunnitella koulutuksen, laatia koulutuskortin ja harjoitussuunnitelman sekä valmistella, toteuttaa ja purkaa koulutusjärjestelyt
o opettaa ja kouluttaa innostavalla tavalla
o kouluttajan merkityksen MPK:n arvojen ja toimintatapojen edustajana ja markkinoijana
o huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit koulutuksessa ja omassa käytöksessään
o erot kurssin pääkouluttajan ja oman roolinsa koulutuksen suunnittelussa ja
toteutuksessa sekä kurssin koulutustavoitteiden saavuttamisessa.

• SOVELTAA (hallitsee)
o kouluttamisen perusteet.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmänä ovat koulutustehtävistä kiinnostuneet, sitoutuneet tai sitoutumista suunnittelevat henkilöt. Kurssin toteutuksessa voidaan huomioida oppilaiden aiempi osaaminen ja muu kouluttajakokemus, minkä perusteella kurssin oppimistavoitteita voidaan painottaa tai syventää.

Esitiedot

Osallistujan tulee olla 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen ja hänen tulee olla osallistunut vähintään yhdelle MPK:n kurssille.

Sisältö

Kurssi suoritetaan etä- ja lähiopetuksena. Etäopetuksessa käytetään MPKMoodle-alustaa. Etäjakson tehtävien tulee olla suoritettu ennen lähijakson alkua. Etäjakson aikana tehdään koulutuskortti ohjeiden mukaisesti.

Lähijaksolle ilmoittaudutaan lauantaina 14.10 klo 0800 Hollolan Hälvälässä.

Lauantain ohjelma:
0800-0830 ilmoittautuminen
0830-0900 aamukahvit ja esittäytyminen
0900-1100 etäjakson tehtävien läpikäynti
1100-1200 lounas
1200-1600 luento-opetusta
1600-1700 päivällinen
1700-1900 luento-opetusta
1900 sauna, majoittuminen, iltapala ja tukikohtapalvelus

Sunnuntain ohjelma:
0600 herätys
0630-0730 aamupala
0730-1200 koulutusnäytöt
1200-1300 lounas
1300-1600 koulutusnäytöt

Kurssi päättyy alustavasti klo 1600.

Hinta

Kurssi on maksuton.

Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, perittävä maksu on 30 euroa.

Ilmoittautumisen voi perua, jos kurssin alkamiseen on vähintään 7 vuorokautta. Peruutus onnistuu omalta MPK-kortilta, koulutuskalenteri.mpk.fi. Lähempänä kurssin alkua osallistumista ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. sairastuminen, loukkaantuminen, työeste). Tällaisista esteistä tulee ilmoittaa sähköpostitse tai puhelimitse suoraan kurssin järjestävään piiriin.

Koulutuspaikka

Hälvälän harjoitusalue
Ampumaradantie
15880 Hollola

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Koulutuspäällikkö Pekka Simola
pekka.simola@mpk.fi
050 324 9966