MPK Tikkakosken ja MAAKK koulutuksen suunnittelu 1/2024

Loading Loading...

Ajankohta 3.2.2024
Aika 8.30 - 17.00
Kesto 1 vrk
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Tikkakoski
Ilmoittautumisaika 2.11.2023 11.29 - 25.1.2024 8.30


Tavoite

Varmistetaan vuoden 2024 kesän ja loppuvuoden kurssien toteutus kurssijohtajineen ja -vääpeleineen sekä kouluttajineen. Tarkennetaan myös kurssien koulutuksien sisällöt tarvittavin osin. Varmistetaan paikallisjoukkojen kouluttamiseen liittyvien kurssitapahtumien läpiviennin tarvitseman MPK sitoutuneiden käyttö vuoden aikana.

Syyskauden 2024 kurssien ajankohtien tarkastelu ja mahdollisten muutosten teko huomioiden syyskauteen vaikuttavat VEH- ja kertausharjoitukset.

Vuoden 2025 suunnittelu on jo alkanut ja tässä tapahtumassa päätetään tulevan vuoden SOTVA-kurssien ajankohdat kuukauden tarkkuudella. Suunnittelu koskee myös paikallispataljoonien koulutuksen järjestämistä.

Kerrataan ne asiat, jotka on huomioitava seuraavaan (2/2024) suunnittelutilaisuuteen tarvittavista tiedoista ja valmistelusta vastaavat tahot.

Tapahtuman jälkeen vapaaehtoistoimijoiden on ymmärrettävä koulutussuunnittelun aikataulu ja hallittava omien harjoitustensa oikea-aikainen suunnittelu sekä tukipyyntöihin liitettävien tarpeiden selkeä laatiminen.

Kenelle kurssi soveltuu

Tapahtuma on suunnattu kurssien johtajille, kurssivääpeleille, kouluttajille ja kurssien toteutukseen osallistuville aktiivisille toimijoille ja paikallispataljoonan eri toimialojen kouluttavalle henkilöstölle (PAIKP ja MAAKK koulutusvastaavat ml).
Tapahtumaan osallistujiksi odotetaan myös kaikkia uusia sitoutuneita kouluttajia sekä toimijoita.

Esitiedot

Tutustuminen oman alansa vuoden 2024 koulutustapahtumiin ja tehtäviin on suotavaa. Suunnittelun perustiedot vuoden 2025 tulevista koulutustarpeista mahdollisuuksien mukaan.

Ota mukaasi muistiinpanovälineet ja mahdollisesti käytettävässä oleva oma kannettava tietokone / vastaava, jolla voit työskennellä. Taulukot ja aineistot ovat WorldPro ja Exel muodossa.

Paikallispataljoonien koulutuksesta vastaava henkilöstö selvittää mahdolliset kouluttajilta vaadittavat / tarvittavat lisäkoulutustarpeet kurssitapahtumien läpiviemiseksi yhteistyössä aluetoimiston yhteyshenkilöiden kanssa.

Sisältö

Alustava päivän aikataulu ja aiherunko:
Klo Aihe
08:30 Kurssilaisten saapuminen ja aamukahvit /koulpääll PNi
09:00 Kurssin avaus, päivän ohjelma ja järjestelyt / valmpääll AMa
09.10 Osallistujien esittäytyminen (joukko/tehtävä)
09.30 Vuoden 2024 toteutettavat kurssit ja tarkennukset
kurssien henkilöstöön, esittelijöinä KJ:t ja KURSSIVÄÄP
10:30 VMP -edustajien puheenvuorot ja SOTVA 2024 - 2025 kurssien tavoitteet
11:50 MPK:n käyttämän rastikoulutuskorttipohjan esittely, koulpääll AHu
11:30 Lounas
12:15 2024 kursseille tehtävät tarkennukset työryhmittäin tai itsenäisenä
työskentelynä;
- kurssienjohtajat, ja pääkouluttajat
- kurssivääpelit ja kurssien jako

14:00 Tauko ja kahvit
14:20 Suunnittelutyö jatkuu, ohessa 2024 toteutettavien kurssien tarkastelu
työryhmittäin / koulutusaiheittain
- tarkastetaan kurssien henkilöstön tehtävät
- kurssien tukitarpeet ja niiden määräajat
16:00 Päivän yhteenveto ja ohjeet jatkotoimista aikatauluineen

Hinta

Kurssi on maksuton.
Ilmoittautumisen voi peruuttaa 7 vuorokautta ennen kurssin alkua oman MPK-kortin kautta tai ilmoittamalla perumisesta piiriin, joka koulutuksen järjestää. Tämän jälkeen kurssille osallistumista ei voi peruuttaa ilman pätevää syytä, ja kurssimaksu on maksettava. Päteväksi syyksi perumiseen katsotaan esimerkiksi sairastuminen tai loukkaantuminen.
Maksuttomilla kursseilla peritään 30 euron maksu, mikäli kurssille hyväksytty osallistuja peruu osallistumisensa määräajan umpeuduttua ilman pätevää syytä tai jättää saapumatta kurssille.

Koulutuspaikka

Kokouskeskus Falco
Kerhotie
41160 Tikkakoski

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Valmiuspäällikkö
Aarne Markko
aarne.markko@mpk.fi
040 751 5233


Kurssin varajohtaja
Koulutuspäällikkö
Pekka Nieminen
pekka.nieminen@mpk.fi
050 544 0503