Kouluttajakurssi (MPK K1)

Loading Loading...

Ajankohta 19.1.2024 - 21.1.2024
Aika 16.00 - 14.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Kajaani
Ilmoittautumisaika 15.10.2023 12.00 - 26.12.2023 12.00


Tavoite

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen omaa MPK:n kouluttajalisenssi 1-tasoon liittyvät riittävät tiedot ja pedagogiset taidot suunnitella ja toimia pienryhmän tai yksittäisen aiheen kouluttajana.

Kurssin jälkeen kurssilainen:
MUISTAA (tuntee)
o Kouluttajan roolin ja tehtävät
o Koulutustilanteen johtamisen ja suorituksen ohjaamisen periaatteet
o Arvioinnin ja palautteenannon merkityksen sekä
o MPK:n kouluttajan käsikirjan ja osaa hyödyntää sitä koulutustehtävissä.
YMMÄRTÄÄ (osaa)
o Suunnitella koulutuksen, laatia koulutuskortin ja harjoitussuunnitelman sekä
valmistella, toteuttaa ja purkaa koulutusjärjestelyt
o Opettaa ja kouluttaa innostavasti
o Kouluttajan merkityksen MPK:n arvojen ja toimintatapojen edustajana ja
markkinoijana
o Huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit koulutuksessa ja omassa
käytöksessään
o Erot kurssin pääkouluttajan ja oman roolinsa koulutuksen suunnittelussa ja
toteutuksessa sekä kurssin koulutustavoitteiden saavuttamisessa.
SOVELTAA (hallitsee)
o Kouluttamisen perusteet.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmänä ovat koulutustehtävistä kiinnostuneet, MPK:n sitoutuneet ja sitoutumista harkitsevat henkilöt.

Esitiedot

Kurssilaisia ei varusteta, joten mukaan tulee varata sisätiloissa työskentelyyn ja ulkona tapahtuviin siirtymisiin (ruokailut) soveltuva varustus sekä pyyhe ja hygieniavälineet. Kurssilla on kasarmimajoitus liina- ja vuodevaatteineen.

Kurssi-info lähetetään kurssille hyväksytyille noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Kuljetus Kajaanan matkakeskuksen ja kurssipaikan välille järjestetään (puoli kolmen junat). Muista ottaa mukaan poliisin myöntämä henkilökortti tai passi. Ilman mainittua henkilötodistusta et pääse sotilasalueelle.

Kurssin hyväsytysti suorittaneelle reserviläiselle esitetään myönnettäväksi kaksi rinnasteista KH-päivää.

Sisältö

Kurssiin kuuluu etäjakso (itsenäiset esitehtävät) ja varsinainen kurssi lähijaksona. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat:
-Kouluttajan ominaisuudet ja vahvuudet
-Koulutuksen suunnittelu
-Koulutustaidot
-Koulutuskortti.

AIKATAULU
Perjantai 19.1.
16.00 Ilmoittautuminen klo 16 mennessä ja aloituspuhuttelu
16.30 MPK-info
16.55 Päivällinen
17.30 Kurssien suunnittelu ja toteutus, kouluttajan rooli ja paikalliset olosuhteet
18.30 Sotilaskodissa käynti
19.45 Iltapala, Sotilaskodissa käynti
21.00 Iltapala ja majoittuminen
Lauantai 20.1.
07.00 Aamupala
08.00 Opettamisen ja kouluttamisen perusteet
11.25 Lounas
13.00 Opettamisen ja kouluttamisen perusteet jatkuu
15.00 Tehtävänanto, oppitunnin tai koulutusrastin osan valmistelu
16.55 Päivällinen
18.00 Tehtävien valmistelu ja harjoittelu sekä arviointi
19.45 Iltapala ja Sotilaskodissa käynti
Sunnuntai 21.1.
07.00 Aamupala
08.00 Harjoitteet ja niiden arviointi
11.25 Lounas
12.00 Harjoitteet ja niiden arviointi jatkuu
13.30 Palautekysely, palautekeskustelu ja kurssin päättäminen klo 14 mennessä.

Hinta

Maksuton MPK:n sitoutuneille ja sitoutumista harkitseville. Muille osallistumismaksu on 35 €. Osallistumismaksun laskutus tapahtuu kurssin jälkeen.

Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, perittävä maksu on 35 euroa.
Ilmoittautumisen voi perua, jos kurssin alkamiseen on vähintään 7 vuorokautta. Peruutus onnistuu omalta MPK-kortilta, koulutuskalenteri.mpk.fi. Lähempänä kurssin alkua osallistumista ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. sairastuminen, loukkaantuminen, työeste). Tällaisista esteistä tulee ilmoittaa sähköpostitse tai puhelimitse suoraan kurssin järjestävään koulutuspaikkaan.

Koulutuspaikka

Kainuun prikaati
Prikaatintie 97
87101 Kajaani

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Anu Heikkilä
anu.maarita.heikkila@gmail.com
045 630 7319

Kurssin hallinto
Valmiuspäällikkö Jari Ruskela
jari.ruskela@mpk.fi