Tulenjohdon peruskurssi

Loading Loading...

Ajankohta 17.2.2024 - 18.2.2024
Aika 8.00 - 16.00
Kesto
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Ylämylly
Ilmoittautumisaika 3.1.2024 15.00 - 5.2.2024 10.00


Tavoite

Kurssin tavoitteena on koulutushaarasta riippumatta tuottaa tulenjohtamisen perustaito kaikille reserviläisille.

Kurssin tavoitteena on se, että kurssilaiset kurssin jälkeen:
- ymmärtävät tulenjohtoryhmän kokoonpanon ja kaluston ja henkilöstön tehtävät
- ymmärtävät maalin paikantamisen ja maalinpaikannuslaitteen (MPL15) käytön
- ymmärtävät tulikomennon laatimisen, havaintojen tekemisen ja tulen korjaamisen
- ymmärtävät lyhytkanta-ammunnan
- ymmärtävät LV217M:n, P90:n ja SANLA:n käyttökuntoon laiton ja osaavat niiden perustoiminnot
- muistavat käsisuuntakehämittauksen perusteet ja tasotyön
- muistavat tulenkäytön perusteet
- muistavat tarkistusammunnan perusteet

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutuksen kohderyhmänä ovat kaikki reserviläiset. Kurssille ei ole esitietovaatimuksia.

Esitiedot

Kauempaa tulevilla kurssilaisilla on mahdollisuus majoittua Ylämyllyllä 17.-18.2. välinen yö. Pitkämatkalaisilla on mahdollisuus tulla kurssipaikalle jo perjantai-iltana.

Kurssin hyväksytysti suorittaneet reserviläiset saavat kurssista kaksi rinnasteista kertausharjoitusvuorokautta.
Pohjois-Karjalan Aluetoimisto tekee lopullisen päätöksen kurssilaisen hyväksymisestä kurssille.

Sisältö

Lauantai 17.2.2024

klo 8.30 mennessä - Kurssilaisten palvelukseen astuminen
klo 9.00–11.00 - Varustaminen, puhuttelut
klo 11.00–12.00 - Lounas
klo 12.00–16.00 - Käsisuuntakehän käyttö
- yhtenäiskorjauksen (YK) ja ominaiskorjauksen (OK) määrittäminen
- käsisuuntakehämittaus (KS) + tasotyö
- maalinpaikannuslaite (MPL15) käsittely ja käyttö
klo 16.00–17.00 - Päivällinen
klo 17.00–18.45 - LV217M, P90 ja SANLA
- käyttökuntoon laitto ja perustoiminnot
- viestiliikenne
klo 19.00–21.00 - Tulenjohtajan kartta
- valmistelu
- koordinaattien lukeminen
- maalinpaikannus kartalta
Tulikomentoharjoittelu
klo 21.00 - Iltapala, lepo

Sunnuntai 18.2.2024

klo 6.30–7.30 - Aamupala, koulutusvalmistelut
klo 7.30–8.45 - Tulenjohtoryhmän toiminta lyhytkantamenetelmässä
klo 9.00–12.30 - Kehysharjoitus yt. kranaatinheitinkurssin kanssa
klo 12.30–13.15 - Lounas
klo 13.15–16.00 - Harjoituskaluston huolto ja palautus
Henkilökohtaisen materiaalin huolto ja palautus
Palautetilaisuus, kotiuttaminen klo 16 mennessä

Hinta

Kurssi on maksuton.

Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää tulematta ilmoittamatta siitä etukäteen, perittävä maksu on 30 euroa.

Ilmoittautumisen voi perua, jos kurssin alkamiseen on vähintään 7 vuorokautta. Peruutus onnistuu omalta MPK-kortilta. Lähempänä kurssin alkua osallistumista ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. sairastuminen, loukkaantuminen, työeste). Tällaisista esteistä tulee ilmoittaa sähköpostitse suoraan kurssin hallinnosta vastaavalle henkilölle (Janne Paajanen, janne.paajanen@mpk.fi, puh. 050 536 6200).

Koulutuspaikka

Ylämyllyn Varastoalue
Paloaukeantie 10 A
80400 Ylämylly

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja: Jari Kuokkanen (kuokja@outlook.com, puh. 050 371 6317)
Hallinto: Koulutuspäällikkö Janne Paajanen (janne.paajanen@mpk.fi, puh. 050 5366 200)