MPK Kouluttajakurssi (MPK K1)

Loading Loading...

Ajankohta 17.2.2024 - 18.2.2024
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 2 päivää
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Maalahti
Ilmoittautumisaika 18.10.2023 8.00 - 11.2.2024 23.59


Tavoite

Kouluttajakurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen omaa MPK:n kouluttajalisenssi 1-tasoon liittyvät riittävät tiedot ja pedagogiset taidot suunnitella ja toimia pienryhmän tai yksittäisen aiheen kouluttajana.
Kurssin jälkeen kurssilainen:

Muistaa (tuntee)
– kouluttajan roolin ja tehtävät,
– koulutustilanteen johtamisen ja suorituksen ohjaamisen periaatteet,
– arvioinnin ja palautteenannon merkityksen sekä
– MPK:n kouluttajan käsikirjan ja osaa hyödyntää sitä koulutustehtävissä.

Ymmärtää (osaa)
– suunnitella koulutuksen, laatia koulutuskortin ja harjoitussuunnitelman sekä valmistella, toteuttaa ja purkaa koulutusjärjestelyt
– opettaa ja kouluttaa innostavalla tavalla
– kouluttajan merkityksen MPK:n arvojen ja toimintatapojen edustajana ja markkinoijana
– huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit koulutuksessa ja omassa käytöksessään
– erot kurssin pääkouluttajan ja oman roolinsa koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kurssin koulutustavoitteiden saavuttamisessa.

Soveltaa (hallitsee)
– kouluttamisen perusteet.

Kurssin suorittamisen jälkeen kurssilaiselle myönnetään MPK kouluttajalisenssi 1 ja hän saa MPK:n 1-tason kouluttajaoikeuden.

Kenelle kurssi soveltuu

MPK Pohjanmaan sitoutuneet tai sitoutumista suunnittelevat henkilöt.

Kurssilaisten valinnassa painotetaan voimassa olevaa sitoumusta.

Esitiedot

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka käsittää etäjakson sekä viikonlopun kestävän lähijakson. Lähijakson aikana valmistellaan etukäteen määritettyä koulutustehtävää/koulutuskorttia, jota voidaan mahdollisesti käyttää näyttönä. Opetusmateriaalina hyödynnetään MPK:n kouluttajan käsikirjaa (2021).

Sisältö

Etävaihe

Lauantai

-KOULUTTAMISEN PERUSTEITA:
1. Koulutuksen motivointi
2. Oppimisen ilmiöitä
3. Kouluttamisen periaatteita
4. Opetusmenetelmät

-KOULUTTAJANA TOIMIMINEN
1. Kouluttajan rooli
2. Kouluttajan esintyminen
3. Viestintätaidot
4. Arviointi ja palaute

-KOULUTUKSEN SUUNNITTELU
1. Harjoituksen toteuttaminen
2. Oppitunnin valmistelu ja pitäminen
3. Oppituntiaineiston jakaminen

Sunnuntai

-KOULUTUKSEN PITÄMISEN HARJOITTELU JA ARVIOINTI

-Ensiaputaidot
• toiminta onnettomuuspaikalla
• potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
• tajuttoman potilaan ensiapu
• vieras esine hengitysteissä
• haavat, nyrjähdykset, ruhjeet ja raajamurtumat
• palovammat, paleltumat ja hypotermia
• ensiapuharjoitus

-Kurssin päättäminen
1.Palautekeskustelu ja -lomakkeen täyttö
2.Todistusten jako
3.Kurssin päättäminen

Hinta

Koulutus on sitoumuksen tehneille osallistujille maksuton.

Koulutuspaikka

Maalahden harjoitusalue
Mobergintie 317
66100 Maalahti

Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Kari Rönnqvist puh. 0405270712, kari.ronnqvist@mpk.fi

Piiritoimisto p. 0400 395 909, pohjanmaa@mpk.fi