Tarkka-ammunta 1 etäteoriat ja itseopiskelu TÄYNNÄ

Loading Loading...

Ajankohta 10.4.2024 - 17.4.2024
Aika 18.00 - 23.00
Kesto 1
Kertausharjoituspäivät 1
Paikkakunta
Paikkakunta Etäkurssi MPK Pohjanmaa
Ilmoittautumisaika 29.10.2023 13.00 - 4.12.2023 12.00


Tavoite

Kurssi sisältää tarkka-ammunta 1 kurssin teoriaosuuden. Kurssi jakaantuu teams sovelluksella pidettävään etäjaksoon ja PV-moodlessa tapahtuvaan itseopiskeluun sekä oman aseen omistavilla etäampumatehtävään.

Kurssi antaa valmiudet osallistua Tarkka-ammunta 1 kurssin lähijaksoon, joka voi tapahtua omin asein tai MPK:n tarkkuuskivääreillä. Teoriakurssi on voimassa vuoden.

Myöhemmin järjestettävät kurssin lähijaksot eivät ole ammunnan peruskoulutusta vaan tarkka-ampujan taistelukoulutusta. Kurssilaisen täytyy ennen kurssin lähijaksolle tuloa hallita kivääriammunnan perusteet.

Teoriakurssi (Teams)
• muistavat (tuntevat) tarkka-ampujien vaatimukset, valinnan ja suorituskyvyn
• muistavat (tuntevat) tarkka-ampujien kokoonpanot
• muistavat (tuntevat) tarkka-ampujien kaluston ja välineet
• muistavat (tuntevat) ulkoballistiikan peruskäsitteet ja vaikutukset
• muistavat (tuntevat) ta-milliradiaanikaavan käytön
• muistavat (tuntevat) tuliasematoiminnan periaatteet
Itseopiskelu (PV-moodle)
• syventää ja kertaa teoriaopetuksen tietoja
• suorittaa kirjallisen tasokokeen
Etäampumatehtävät (Oman aseen omistavat)
• tarkistaa aseen peruskohdistus 100 m matkalle (pienoiskiväärillä 50 m)
• selvittää kiikaritäimen säätötornien nollausmenetelmä
• hankkia tähtäimen säädössä tarvittavat työkalut mahdolliselle lähijaksolle

Lähijakson kursseille voi ilmoittautua jo ennen etävaiheen suorittamista. Ilmoittautuminen jää kuitenkin alustava tilaan kunnes etäjakso on suoritettu.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin teoriaosuus on tarkoitettu ensisijaisesti sijoitetuille tarkka-ampujille ja sijoituskelpoiselle reserviläiselle. Se soveltuu myös johtajille, jotka ovat tekemisissä tarkka-ammunnan johtamisen kanssa.

Kurssin muut avoimet paikat voidaan täyttää muillakin aiheesta kiinnostuneilla henkilöillä.

Esitiedot

Kurssilaisella täytyy olla tietokone tai tabletti, jolla voi liittyä teams koulutukseen joko sovelluksen tai selaimen kautta.

Kurssilaisen tulee luoda itselleen PV-moodletili itseopiskelua varten osoitteessa https://www.pvmoodle.fi/login/index.php

Kurssilaiset tunnistetaan PV-moodleen sähköpostin perusteella. Mikäli PV-moodletunnukset on liitetty eri sähköpostiin kuin MPK järjestelmässä on käytössä, niin siitä on ilmoitettava kurssin johtajalle sähköpostilla.

Itseopiskeluun sisältyy koe 60% läpäisyvaatimuksella.

Sisältö

ETÄOPETUS 10.4.2024
17:40 Ilmoittautuminen Teamsiin alkaa
18:00 Kurssin yleisohjeita
18:05- 18:20 Tarkka-ampujien vaatimukset, valinta ja käyttö
18:20- 18:40 Tarkka-ampujien kalusto ja välineet
18:50- 19:30 Ballistiikan perusteita 1
19:40- 20:20 Ballistiikan perusteita 2
20:30- 21:15 Toiminta tuliasemassa 1
21:30-22:00 Toiminta tuliasemassa 2

ITSEOPISKELU PV-MOODLESSA
Itseopiskeluaika on 10.4. – 17.4.2024

Koe on tehtävä 17.4. kello 23 mennessä.

Hinta

Kurssi on maksuton

Koulutuspaikka

Etäkurssi MPK Pohjanmaa Etäkurssi MPK Pohjanmaa

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Pauli Salo
pauli.salo@mpk.fi
0401677333

Piiritoimisto
pohjanmaa@mpk.fi
0400 395 909