Reservinjohtaja 1 (Syväjohtaminen)

Loading Loading...

Ajankohta 16.2.2024 - 18.2.2024
Aika 17.00 - 16.00
Kesto 3 vrk
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Tikkakoski
Ilmoittautumisaika 22.11.2023 14.08 - 26.1.2024 17.00


Tavoite

Kurssin suoritettuaan osallistuja osaa arvioida realistisesti omaa kykyään toimia erilaisissa päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutilanteissa. Hän ymmärtää millaiset tekijät tukevat onnistumista ja millaiset tekijät estävät onnistumista esimiehenä erityisissä tai vaativissa toiminnallisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Hänellä on hyvät valmiudet suunnitella ja hallita omaa johtamiskäyttäytymistään eri tilanteissa ja hän ymmärtää muuttaa toimintatapaansa tarvittaessa. Esimiesasemassaan hän osaa käyttää vuorovaikutustaitojaan hänelle uskotun tehtävän suorittamiseksi ja johdettaviensa parhaaksi. Hän tuntee syväjohtamisen mallin ja osaa kehittää valmiuttaan oman käyttäytymisen kriittiseen arviointiin. Kurssi kannustaa jokaista tämän päivän reserviläistä johtajuutensa jatkuvaan kehittämiseen.

Kenelle kurssi soveltuu

Paikallispataljoonan johtamistehtäviin sijoitetut reserviläiset. Johtaja- ja johtamiskoulutuksesta kiinnostuneet reserviläiset.

Esitiedot

Reservin aliupseeri- tai upseerikoulutus suositeltavaa, samoin jonkin verran kokemusta esimiestehtävistä. Kurssiviikonloppua ennen tehdään henkilökohtainen etätehtävä.

Reserviläisjohtajan johtamisvalmiuksien ja -käyttäytymisen kehittäminen syväjohtamisen mallin mukaisesti niin teoriassa kuin käytännössä. Ymmärtää tämän päivän toimintaympäristön vaikutukset joukon johtamisessa. Henkilökohtaisen johtamiskäyttäytymisen kehittymissuunnitelman laadinta.

Kurssi ei ole fyysisesti raskas

Sisältö

Pe 16.2.2022

klo 17:00 ilmoittautuminen ja varustaminen
Klo 18:00 oppitunnit
Klo 23:00 Lepo

La 17.2.2022

Klo 7:00 herätys ja aamupala
Klo 8:00 oppitunnit
Klo 11:00 lounas
Klo 11:30 oppitunnit
Klo 16:00 päivällinen
Klo 16:30 harjoitukset
Klo 23:00 lepo

Su 18.2.2022

Klo 7:00 herätys ja aamupala
Klo 8:00 oppitunnit
Klo 11:00 lounas
Klo 11:30 oppitunnit
Klo 14:00 harjoituksen purku
Klo 15:30 päivällinen
Klo 16:00 kurssin päättäminen

Hinta

Kurssi on kurssilaiselle maksuton.
Kurssimaksu sisältää kurssin aikaisen vakuutuksen, materiaalin, majoituksen sekä ruokailut.

Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, perittävä maksu on 30 euroa.
Ilmoittautumisen voi perua, jos kurssin alkamiseen on vähintään 7 vuorokautta. Peruutus onnistuu omalta MPK-kortilta, koulutuskalenteri.mpk.fi. Lähempänä kurssin alkua osallistumista ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. sairastuminen, loukkaantuminen, työeste). Tällaisista esteistä tulee ilmoittaa sähköpostitse tai puhelimitse suoraan kurssin järjestävään piiriin.

Koulutuspaikka

Vanha Esikuntakomppania
Immolantie 9
41160 Tikkakoski

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja
Timo Salo
timo.salo@pp4.inet.fi

Kurssin hallinnointi

Pekka Nieminen
pekka.nieminen@mpk.fi
050-5440503
koulutuspäällikkö