Kouluttajakurssi (MPK K1)

Loading Loading...

Ajankohta 6.2.2024 - 27.5.2024
Aika 18.00 - 17.00
Kesto 5
Kertausharjoituspäivät 2
Paikkakunta
Paikkakunta Vekaranjärvi
Ilmoittautumisaika 15.1.2024 9.00 - 2.2.2024 9.00


Tavoite

Kouluttajakurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen omaa MPK:n kouluttajalisenssi 1-tasoon liittyvät riittävät tiedot ja pedagogiset taidot suunnitella ja toimia pienryhmän tai yksittäisen aiheen kouluttajana.
Kurssin jälkeen kurssilainen:

Muistaa (tuntee)
– kouluttajan roolin ja tehtävät,
– koulutustilanteen johtamisen ja suorituksen ohjaamisen periaatteet,
– arvioinnin ja palautteenannon merkityksen sekä
– MPK:n kouluttajan käsikirjan ja osaa hyödyntää sitä koulutustehtävissä.

Ymmärtää (osaa)
– suunnitella koulutuksen, laatia koulutuskortin ja harjoitussuunnitelman sekä valmistella, toteuttaa ja purkaa koulutusjärjestelyt
– opettaa ja kouluttaa innostavalla tavalla
– kouluttajan merkityksen MPK:n arvojen ja toimintatapojen edustajana ja markkinoijana
– huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit koulutuksessa ja omassa käytöksessään
– erot kurssin pääkouluttajan ja oman roolinsa koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kurssin koulutustavoitteiden saavuttamisessa.

Soveltaa (hallitsee)
– kouluttamisen perusteet.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmänä ovat koulutustehtävistä kiinnostuneet, MPK:n toimintaan sitoutuneet tai sitoutumista suunnittelevat henkilöt.

Esitiedot

Kurssi alkaa Teams-kokouksella (orientaatio) 6.2.2024 kello 18 alkaen. Ensimmäinen lähijakso toteutetaan Vekaranjärvellä 5. - 6.4.2024 ja huipentuu Vekara 2024 harjoituksessa 24. - 26.5.2024 annettavaan osaamisen näyttöön, jonka runko-ohjelma on alla.

Perjantai
15.00–17.00
Kurssilaisten palvelukseen astuminen
Kurssilaisten varustaminen
Majoittuminen
Aloituspuhuttelu
17.00 – Päivällinen
18.00–21.00 ERIYTYVÄ KOULUTUS
21.00 – Iltapala
Lauantai
07.00 – Aamiainen
08.00–11.00 ERIYTYVÄ KOULUTUS
11.00 – Lounas
12.00–17.00 ERIYTYVÄ KOULUTUS
17.00 – Päivällinen
18.00–21.00 ERIYTYVÄ KOULUTUS
21.00 – Iltapala
Sunnuntai
07.00–09.00 ERIYTYVÄ KOULUTUS
09.00 – Aamiainen
09.30–13.30 ERIYTYVÄ KOULUTUS
13.30–15.00
Joukkokohtaisen materiaalin huolto ja palautus
Ajoneuvojen palautus
Alueiden ja tilojen siivous ja luovutus
15.00 – Päivällinen
15.30–17.00
Palaute
Henkilökohtaisen materiaalien palautus
Kotiuttaminen

• Ennen kurssia tutustu ja omaksu koulutukseen osallistumisen pelisäännöt https://mpk.fi/koulutuskalenteri/pelisaannot/
• Jos sinulla on lääkitys, niin muista ottaa lääkkeet mukaasi.
• Saavu kurssille perjantaina 24.5. kello 14–15, älä tule kurssille sairaana.
• MPK:n toimesta kuljetusta perjantaina Kouvolasta ja sunnuntaina Kouvolaan ei ole järjestetty.
• Linja-autojen aikataulut Kouvola-Vekaranjärvi-Kouvola Linja 5 - Kouvolan kaupunki
• Lähin sähköautojen latausmahdollisuus on Tuohikotin ABC:llä.
• Kuvallinen tallentaminen varuskunta-alueella on kielletty, ellei toisin ilmoiteta.
• Poistuminen kurssilta on mahdollista vain MPK:n palkatun henkilön luvalla ja perustellusta syystä.
• Valmistaudu esittämään pääportilla kuvallinen henkilötodistus henkilöllisyyden todentamiseksi.
• Ota mukaasi omat varusteet ja välineet, kuten esim. peseytymis- ja hygieniavälineet, otsalamppu yms.
• Majoittuminen on kasarmiolosuhteissa.
• Ruokailut varuskuntaravintolassa tai maastomuonituksena.
• Ruoka on laktoositonta. Kurssille ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamasi ruoka-aineallergiat on välitetty varuskuntaravintolalle.
• Sotilaskodin palvelut ovat käytettävissä.

Sisältö

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka käsittää orientaation, etäjakson, lähijakson sekä osaamisen näytön. Lähijakson aikana valmistellaan etukäteen määritettyä koulutustehtävää/koulutuskorttia, jota voidaan käyttää näyttönä. Opetusmateriaalina hyödynnetään MPK:n kouluttajan käsikirjaa (2021).

Hinta

Kurssi on maksuton ja siihen sisältyy opetus, opetusmateriaali, ohjelmaan merkityt ateriat sekä mahdollisen oppimisympäristön käyttö, suojavaatetus ja -varustus, majoitus ja vakuutusturva.

Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, perittävä maksu on 30 euroa.

Ilmoittautumisen voi perua, jos kurssin alkamiseen on vähintään 7 vuorokautta. Peruutus onnistuu omalta MPK-kortilta, https://koulutuskalenteri.mpk.fi. Lähempänä kurssin alkua osallistumista ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. sairastuminen, loukkaantuminen, työeste). Tällaisista esteistä tulee ilmoittaa sähköpostitse tai puhelimitse suoraan kurssin järjestävään piiriin.

Koulutuspaikka

Karjalan Prikaati
Varuskuntatie 230
46141 Vekaranjärvi

Yhteystiedot

Kurssin johtaja: Arto Laukkanen, arto.laukkanen@kymp.net, 040 8605312
Kurssin hallinto: Koulutuspäällikkö Roy Ylijoki, roy.ylijoki@mpk.fi, 0453222356