PikkuNASTA Martta 2024 Henkinen kriisinkestävyys - TÄYNNÄ

Loading Loading...

Ajankohta 8.3.2024 - 10.3.2024
Aika 15.00
Kesto 2 pv
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Tuusula
Ilmoittautumisaika 9.1.2024 9.00 - 21.1.2024 20.00


Tavoite

Tarkoituksena on tutustuttaa kurssilaiset erilaisiin yksilöllisiin käyttäytymistapoihin kriiseissä ja vuorovaikutuskeinoihin, joiden avulla voi auttaa ja tukea kriisissä olevaa ihmistä.
Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistuja:
- muistaa oppimiaan vuorovaikutustaitoja
- ymmärtää, miten toimia erilaisissa kriisitilanteissa auttajana
- ymmärtää, miten analysoida kriisitilanteen jälkeen tapahtunutta

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu kaikille 18-vuotta täyttäneille naisille, mutta ei ole tarkoitettu parhaillaan akuuttia kriisiä läpikäyvälle.

Esitiedot

Ei esitietovaatimuksia.

Sisältö

NASTA- ja PikkuNASTA -harjoitukset ovat Naisten Valmiusliiton valtakunnallisia, naisille kohdennettuja harjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta, ellei kurssin tiedoissa toisin mainita. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on pääosin luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta. Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta.

Kurssilla saa tietoa erilaisista kriiseistä ja auttamismenetelmistä sekä eri toimijoiden rooleista tilanteissa. Aiheita käydään läpi esimerkkitapausten pohjalta ja samalla mietitään myös omaa käyttäytymistä ja jaksamista vapaaehtoisena auttajana. Koulutus on luentopainotteista, mutta voi sisältää harjoitteita.

1. Kurssin avaus (tavoitteet, esittelyt, yleisjärjestelyt ym.)

2. Toimintaympäristö ja ajankohtaiset tapahtumat
- viimeaikaiset tapahtumat
- viranomaisten ja järjestöjen roolit

3. Toiminta onnettomuuspaikalla
- kriisitilanteen johtaminen ja eri toimijoiden roolit onnettomuustilanteissa
- viranomaisten kriisiviestintä

4. Henkinen tuki
- mitä on henkinen ensiapu?
- auttamisen perusteet ja auttajana toimiminen

5. Kriisin tunnistaminen
- akuutin kriisin tunnusmerkit, kriisin vaiheet ja muodot
- selviytyminen kriisissä

6. Auttajan jaksaminen
- jälkipurku (defusing)
- tunteiden merkitys, oma jaksaminen, uskomukset
- apuvälineet ja niiden hyödyntäminen

7. Yhteiskunnan / järjestöjen tuki
- julkinen taho, järjestöjen tarjoama apu ja läheisten verkosto

8. Kurssin päätös (palautekeskustelu ym.)

Koulutusta tukee Lotta Svärd säätiö.

Hinta

35,00 EUR + alv 0%
Koulutusta tukee Lotta Svärd säätiö.
Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, peritään kurssista täysi kurssimaksu.
Ilmoittautumisen voi peruuttaa 7 vuorokautta ennen kurssin alkua MPK-kortin kautta tai ilmoittamalla perumisesta koulutuksen järjestävään piiriin. Tämän jälkeen kurssille osallistumista ei voi veloituksetta peruuttaa ilman pätevää syytä.

Koulutuspaikka

Puolustusvoimien kurssikeskus
Rantatie 66
04310 Tuusula

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Tiia Liljestrand, 044 0510939, tiia.impivaara@gmail.com
Kurssin varajohtaja Heidi Kajander-Maavuori, 0443382176 heidi.kajander@evl.fi
MPK:n yhteyshenkilö koulutuspäällikkö Aki Mäkirinta, puh. 040 586 8282, aki.makirinta@mpk.fi