MERIMETSO 24 Moottoriveneenkuljettajakurssin (R) Teoriajakso

Loading Loading...

Ajankohta 19.4.2024 - 21.4.2024
Aika 14.00 - 16.00
Kesto
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Upinniemi
Ilmoittautumisaika 5.2.2024 18.19 - 4.4.2024 23.59


Tavoite

Lähijakson tavoitteena on, että koulutettavat suorittavat hyväksytysti merenkulun teoriakokeen.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen koulutettavat hallitsevat sotilasmerenkulun perusteet, osaavat Sotilasmerenkulkuohjeen mukaisen optisen navigoinnin sekä osaavat veneen käsittelyn ja tekniikan ja täten pystyvät toimimaan moottoriveneenkuljettajina Merivoimien kalustolla.

Kenelle kurssi soveltuu

RPR:n ja RLAIV:n sijoitetuille reserviläisille sekä sitoutuneille toimjoille.

Esitiedot

HUOM! Teoriakurssi alkaa yhteisellä Merikelpoisuustarkastuksilla muiden merenkulkijoiden kanssa. Varmista osallistumisesi tähän tilaisuuteen. Merikelpoisuustarkastukset alkavat klo 14.00 lähtien. Kurssilaisille jaetaan esitietolomake, joka on täytettävä tullessa tarkastukseen.

Mikäli jäätilanne sallii, voidaan kurssilla suorittaa myös ajoharjoittelua ja näyttöjä.

Sisältö

MVK (Rajoitettu) järjestetään teoriajaksona sekä toisena lähijaksona, jolloin harjoitellaan kalustolla ja annetaan näyttökoe. Teoriaopetus koostuu karttatyöskentelyharjoituksista sekä reittivalmistelu- ja reittitarkastelu-harjoituksista ja koneopista. Kurssin lopussa kurssilaiset osallistuvat moottoriveneenkuljettajan teoriakokeeseen.

Hyväksytysti suoritetun Moottoriveneen kuljettajan teoriakokeen jälkeen koulutettavalla on mahdollisuus osallistua seuraavalle lähijaksolle 3.-5.5. (MVK R lähijakso 1A)

Hinta

Kurssi on osallistujalle maksuton.

Maksuttomilla kursseilla peritään 30 euron maksu, mikäli kurssille hyväksytty osallistuja peruu osallistumisensa määräajan umpeuduttua ilman pätevää syytä tai jättää saapumatta kurssille.
Ilmoittautumisen voi peruuttaa seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua oman MPK-kortin kautta tai ilmoittamalla perumisesta piiriin, joka koulutuksen järjestää. Tämän jälkeen kurssille osallistumista ei voi peruuttaa ilman pätevää syytä, ja kurssimaksu on maksettava. Päteväksi syyksi perumiseen katsotaan esimerkiksi sairastuminen tai loukkaantuminen.

Koulutuspaikka

Upinniemi
Upinniementie 1160
02470 Upinniemi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja: Topi Kokko, topiskokko@gmail.com
Koulutuspäällikkö: Sakari Saikku, sakari.saikku@mpk.fi, 040 515 3332