Kyberturvallisuuden jatkokurssi - Network Operations Center jakso 1, tietoverkkojen toiminnan perusteet

Loading Loading...

Ajankohta 3.6.2024 - 5.8.2024
Aika 9.00 - 20.00
Kesto 4
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 2.4.2024 8.00 - 3.6.2024 9.00


Tavoite

Tämä "Kyberturvallisuuden jatkokurssi - NOC jakso 1" on syventävä kurssi "Kyberturvallisuuden jatkokurssi - perusjakso 1" jatkoksi.
NOC on lyhenne Network Operations Centre. Tällä kurssilla syvennytään tietoverkkojen tominnan perusteisiin.

Muita perusjakson jatkona tulevia syventäviä kursseja ovat:
- SOC - tietoverkkojen suojaamisen perusteet
- CMT - tietoverkkojen ja informaation poikkeamien hallinta

Kaikki nämä kurssit ovat ajallisesti limittäin toukokuu-elokuu 2024 aikana. Muille syventäville kursseille saa ilmoittautua, jos on halua ja aikaa niin tehdä.

Kurssin suoritettuasi:
- Tunnet tietoverkkojen perusteita
- Tunnet tietoverkko- ja tietoturvaohjelmistoja
- Tunnet ICS / OT-verkkojen perusteita
- Ymmärrät Network Operations Center (NOC) tarkoituksen osana organisaation verkonvalvontaa
- Tunnet NOC-toiminnan perusperiaatteita
- Tiedät millaisia rooleja NOC-toimintaan liittyy
- Tunnistat millaista osaamista NOC-tiimissä toimiminen vaatii

Syventävän/-ien kurssien jälkeen voit hakeutua soveltavalle "Kyberturvallisuuden erikoiskurssille" joka pidetään syksyllä Pohjois-Suomessa.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu kyber- ja tietoturvalliuudesta kiinnostuneille jotka halauvat oppia varautumaan ja toimimaan kyber- ja informaatioturvallisuuden häiriö- tai poikkeustilanteissa.

Kurssi on MPK:n sotilaallisia valmiuksia palveleva kurssi, jonka lakisääteisenä tehtävänä on tarjota "koulutusta, jossa koulutetaan menetelmiä tai välineitä koskevaa yksilön sotilaallista osaamista ja toimintakykyä sodassa tai muissa selkkauksissa toimimista varten".

Esitiedot

- "Kyberturvallisuuden jatkokurssi - perusjakso 1" suoritus
- PVMoodle käyttäjätili (www,pvmoodle.fi)
- Virtualisointiin kykenevä tietokone & internet-yhteys
- 64 bittinen Intel tai AMD prosessori, min. 4 prosessoriydintä, min. 8 Gt keskusmuistia, min. 50 Gt vapaata levytilaa harjoitustehtävien virtuaaliympäristön käyttöön

Vaihtoehtoisesti voit käyttää haluamaasi pilvipalvelua harjoitusympäristön pyörittämiseen.
Kurssimateriaalissa ei käsitellä pilviympäristön käyttöönottoa
MPK ei vastaa pilviympäristön kustannuksista!

MPK valitsee osallistujat kurssille, mutta lain mukaan Puolustusvoimilla on oikeus kieltää henkilön osallistuminen MPK:n järjestämään koulutukseen ja toimintaan. SOTVA-koulutus on maksutonta sen suorittaville.

Sisältö

Kurssi jaettu osioihin jossa jokaisessa yksi tai useampi luento/tehtävä.
Kurssi antaa yleiskuvan tietoverkkojen toiminnasta, valvonnasta ja Network Operations Centren perusteista..

Kurssi jaettu osioihin jossa jokaisessa yksi tai useampi luento/tehtävä.
N - teoriaosiot: NOC-, tietoverkkoperusteet, ohjelmistot ja OT-ympäristöt
H - harjoitukset ja harjoituspalautteet
K - Kurssin kokeet ja Palautekysely

Kurssin hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu teoria, harjoitukset, kokeet ja kurssin arvio/palaute.

Tämä kurssi on tarkoitettu itseopiskelukurssiksi, joka luo tarvittavan tietopohjan jatkokursseille osallistumiseen.

Kurssille hyväksytyille lähetetään tarkemmat tiedot ja ohjeet.

Hinta

Koulutuspaikka

PVMoodle, Teams

Yhteystiedot

tuomas.hauvala@mpk.fi
kim.malmberg@mpk.fi