Kyberturvallisuuden jatkokurssi - Crisis Management Team - tietoverkko- ja informaatiopoikkeamien hallinta

Loading Loading...

Ajankohta 17.6.2024 - 19.8.2024
Aika 9.00 - 20.00
Kesto 3
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 2.4.2024 8.00 - 17.6.2024 9.00


Tavoite

Tämä "Kyberturvallisuuden jatkokurssi - CMT jakso 1" on syventävä kurssi "Kyberturvallisuuden jatkokurssi - perusjakso 1" jatkoksi.
CMT on lyhenne Crisis Management Team. Tällä kurssilla syvennytään tietoverkko- ja informaatiopoikkeamien hallinnan perusteisiin.

Muita perusjakson jatkona tulevia syventäviä kursseja ovat:
- NOC - tietoverkkojen toiminnan perusteet
- SOC - tietoverkkojen turvaamisen perusteet

Kaikki nämä kurssit ovat ajallisesti limittäin toukokuu-elokuu 2024 aikana. Muille syventäville kursseille saa ilmoittautua, jos on halua ja aikaa niin tehdä.

Kurssin suoritettuasi:
- Osaat huomioida viestinnän merkityksen ja roolin osana CMT:n tehtävää
- Ymmärrät kriisiviestinnän eri vaiheet
- Osaat tunnistaa eri sidosryhmiä ja niiden roolin osana viestintäsuunnittelua
- Osaat hyödyntää viestinnän suunnittelun perustyökaluja
- Tunnistat mikä on kriisi?
- Tunnet jatkuvuudenhallinta vs kriisinhallintaa

Syventävän/-ien kurssien jälkeen voit hakeutua soveltavalle "Kyberturvallisuuden erikoiskurssille" joka pidetään syksyllä Pohjois-Suomessa.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi soveltuu kyber- ja tietoturvalliuudesta kiinnostuneille jotka halauvat oppia varautumaan ja toimimaan kyber- ja informaatioturvallisuuden häiriö- tai poikkeustilanteissa.

Kurssi on MPK:n sotilaallisia valmiuksia palveleva kurssi, jonka lakisääteisenä tehtävänä on tarjota "koulutusta, jossa koulutetaan menetelmiä tai välineitä koskevaa yksilön sotilaallista osaamista ja toimintakykyä sodassa tai muissa selkkauksissa toimimista varten".

Esitiedot

- "Kyberturvallisuuden jatkokurssi - perusjakso 1" suoritus
- Tietokone & internet-yhteys
- PVMoodle käyttäjätili (www,pvmoodle.fi)

MPK valitsee osallistujat kurssille, mutta lain mukaan Puolustusvoimilla on oikeus kieltää henkilön osallistuminen MPK:n järjestämään koulutukseen ja toimintaan. SOTVA-koulutus on maksutonta sen suorittaville.

Sisältö

Kurssi jaettu osioihin jossa jokaisessa yksi tai useampi luento/tehtävä.
Kurssi antaa yleiskuvan tietoverkko- ja informaatiopoikkeamien kriisisviestinnän perusteisiin.

Kurssi jaettu osioihin jossa jokaisessa yksi tai useampi luento/tehtävä.
C - Kriisinviestinnän perusteet, teoria ja harjoitteet
K - Kokeet
P - Palautekysely

Kurssin hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu teoria, harjoitukset, kokeet ja kurssin arvio/palaute.

Tämä kurssi on tarkoitettu itseopiskelukurssiksi, joka luo tarvittavan tietopohjan jatkokursseille osallistumiseen.

Kurssille hyväksytyille lähetetään tarkemmat tiedot ja ohjeet.

Hinta

Koulutuspaikka

PVMoodle, Teams

Yhteystiedot

tuomas.hauvala@mpk.fi
kim.malmberg@mpk.fi