Sotilasjohtamisen teoriaopinnot

Loading Loading...

Ajankohta 20.7.2024 - 15.12.2024
Aika 21.49 - 18.00
Kesto 40 tuntia
Kertausharjoituspäivät 1
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 1.1.2024 8.00 - 30.11.2024 18.00


Tavoite

Opiskelija ymmärtää johtamisen merkityksen rauhanajan ja poikkeusolojen toimintaympäristöissä. Hän syventyy johtamisen osa-alueita koskeviin keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja malleihin.

Kenelle kurssi soveltuu

Kaikille 18 vuotta täyttäneille.

Esitiedot

Hyväksytty suoritus antaa yhden rinnasteisen kertausharjoituspäivän asevelvollisille. Suoritukset kirjataan keväällä 2025.
Kurssi suoritetaan itseopiskeluna MPKMoodlessa.

Sisältö

  • Johtajan käsikirja 2012
  • Johdatus johtamiseen 2009
  • Tentti

Hinta

Koulutuspaikka

Verkkokurssi MPKMoodle

Yhteystiedot

Olli Parkkinen
olli.parkkinen@mpk.fi