MPK kansimieskurssi käytäntö 8

Loading Loading...

Ajankohta 7.8.2024
Aika 16.00 - 22.00
Kesto 6 tuntia
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Turku
Ilmoittautumisaika 10.3.2024 11.49 - 3.8.2024 9.00


Tavoite

Kurssin jälkeen osallistuja tietää aluksen toiminnan ajon aikana ja osaa soveltaa käytäntöön koulutuskokonaisuuden teoriaosuudessa opetettuja asioita. Kurssilainen osallistuu merellä olon aikana aluksen ohjailuun ja navigointiin sekä harjaantuu kansimiehen tehtävissä.

Kenelle kurssi soveltuu

Alustoiminnasta kiinnostuneille henkilöille, jotka koulutetaan MPK-aluksen miehistöksi. Kurssilaisilla tulee olla kansimieskurssin teoriaosuuksilta tai muualta hankittu tieto sotilasmerenkulun perusteista.

Tapahtuma on laajemman kurssikokonaisuuden osa. Kansimieheksi kouluttautuminen vaatii pitkäjänteistä sitoutumista koulutukseen ja kurssit suorittaneilla on myöhemmin mahdollisuus jatkaa aluksen päällikkökoulutukseen.

Esitiedot

Koulutus tapahtuu merellä, myös aluksen kannella. Kurssilaisella tulee olla säänmukainen, sateenkestävä kerrosvaatetus sekä kansityöskentelyyn soveltuvat pitäväpohjaiset kengät.

Sisältö

16.00 Kouluttajat saapuvat
16.30–17.00 Kurssilaisten ilmoittautuminen portilla ja alukselle siirtyminen 17.00–17.15 Turvallisuussuunnitelman läpikäynti
17.15–21.00 Merellä toteutettavia koulutusosioita: Turvallisuus ja hätätilanteet aluksella, meripuolustus ja organisaatiot, merimiestaito, navigointi ja aluksen ohjailu, viestintä, hinaus, aluksen tekniikka, aluksen huolto ja kunnossapito sekä karttatyöskentely
21.15–22.00 Kurssin purku ja kotiutus

Hinta

Kurssi on osallistujalle maksuton.

Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, perittävä maksu on 30 euroa.
Ilmoittautumisen voi perua, jos kurssin alkamiseen on vähintään 7 vuorokautta. Peruutus onnistuu omalta MPK-kortilta, koulutuskalenteri.mpk.fi. Lähempänä kurssin alkua osallistumista ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. sairastuminen, loukkaantuminen, työeste). Tällaisista esteistä tulee ilmoittaa sähköpostitse meripuolustuspiiri@mpk.fi.

Koulutuspaikka

Pansio
Laivastontie 2
20240 Turku

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Kari Hänninen, 0453240500, kari.hanninen@smmvk.fi
Koulutuspäällikkö Petri Leppäkoski, 0405946350, petri.leppakoski@mpk.fi