Naisten Valmiusliiton kurssinjohtajakoulutus

Loading Loading...

Ajankohta 22.7.2024
Aika 1.17
Kesto
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 10.4.2024 13.14 - 7.6.2024 0.00


Tavoite

Kurssinjohtajakurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kurssilainen omaa MPK kurssinjohtajalisenssi 2-tasoon liittyvät riittävät tiedot ja pedagogiset taidot suunnitella ja toimeenpanna MPK:n kurssia kurssinjohtajana.

Kurssinjohtajakurssin jälkeen kurssilainen:

Ymmärtää (osaa)
– kurssinjohtajan tehtävät ja vastuut useamman kouluttajan/aiheen käsittävän kurssin suunnittelusta, valmistelusta ja toteutuksesta
– huomioida roolinsa kurssin pääkouluttajana kouluttajien ohjaamisessa, tavoitteiden määrittämisessä kouluttavien osaamistason mukaan, kouluttajan käsikirjassa esitettyjen erilaisten koulutustapojen valinnassa ja erilaisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksien hyödyntämisessä
– kurssinjohtajan ja kouluttajan merkityksen MPK arvojen ja toimintatapojen edustajana ja markkinoijana
– huomioida erilaiset turvallisuus- ja maineriskit kurssin koulutuksessa ja omassa käytöksessään
– laatia kurssin toteuttamiseen liittyvät suunnitelmat (ml turvallisuus) ja tukipyynnöt

Muistaa (tuntee)
– erot harjoituksenjohtajan ja oman kurssinjohtajan roolinsa välillä kurssin koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
– oman toimintansa merkityksen koko harjoituksen läpiviennissä
– kurssinjohtajan osuuden kurssin hallinnollisissa asioissa MPK:n tietojärjestelmässä.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti MPK K1-lisenssin omaavat tai sen suorittamiseen sitoutuvat kouluttajat, jotka ovat kiinnostuneet MPK:n VARTU kurssinjohtajan tai kurssin varajohtajan tehtävistä.

Esitiedot

Kurssi järjestetään yhteistyössä Naisten Valmiusliitto ry Uudenmaan alueneuvottelukunnan kanssa. Kurssille osallistuminen edellyttää MPK:n Kouluttajakurssin hyväksyttyä suorittamista tai sitoutumista sen suorittamiseksi. Lisätietoa K1-kurssin ajankohdista kerrotaan kurssin aikana.

Hinta

Kurssi on osallistujille maksuton.

Mikäli kurssille hyväksytty osallistuja jättää käyttämättä kurssipaikan ilmoittamatta siitä etukäteen, perittävä maksu on 30 euroa.
Ilmoittautumisen voi perua, jos kurssin alkamiseen on vähintään 7 vuorokautta. Peruutus onnistuu omalta MPK-kortilta, koulutuskalenteri.mpk.fi. Lähempänä kurssin alkua osallistumista ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. sairastuminen, loukkaantuminen, työeste). Tällaisista esteistä tulee ilmoittaa sähköpostitse meripuolustuspiiri@mpk.fi.

Koulutuspaikka

Verkkokurssi

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Tiia Liljestrand, tiia.impivaara@gmail.com, 044 0510939
Koulutuspäällikkö Sakari Saikku, sakari.saikku@mpk.fi, 040 5153332