Tarkka-ammunta 1: Etäteoriat ja itseopiskelu

Loading Loading...

Ajankohta 11.7.2024
Aika 18.00 - 22.00
Kesto 1,0
Kertausharjoituspäivät 0
Paikkakunta
Paikkakunta Kajaani
Ilmoittautumisaika 12.5.2024 12.00 - 27.6.2024 12.00


Tavoite

Teoriakurssi (Teams)
Osallistuja
Muistaa (tuntee)
- Tarkka-ampujien vaatimukset, valinnan ja suorituskyvyn
- Tarkka-ampujien kokoonpanot
- Tarkka-ampujien kaluston ja välineet
- Ulkoballistiikan peruskäsitteet ja vaikutukset
- TA-milliradiaanikaavan käytön
- Tuliasematoiminnan periaatteet.

Itseopiskelu (PV-moodle)
Osallistuja
- Syventää ja kertaa teoriaopetuksen tietoja
- Suorittaa kirjallisen tasokokeen.

Etäampumatehtävät (Oman aseen omistavat)
• Tarkistaa aseen peruskohdistus 100 m matkalle (pienoiskiväärillä 50 m)
• Selvittää kiikaritähtäimen säätötornien nollausmenetelmä
• Hankkia tähtäimen säädössä tarvittavat työkalut mahdolliselle lähijaksolle.

Lähijakson kursseille voi ilmoittautua jo ennen etävaiheen suorittamista. Ilmoittautuminen jää kuitenkin alustava tilaan kunnes etäjakso on suoritettu.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssin teoriaosuus on tarkoitettu ensisijaisesti sijoitetuille tarkka-ampujille ja sijoituskelpoiselle reserviläiselle. Se soveltuu myös johtajille, jotka ovat tekemisissä tarkka-ammunnan johtamisen kanssa.
Kurssin avoimet paikat voidaan täyttää muillakin aiheesta kiinnostuneilla henkilöillä.

Esitiedot

Kurssilaisella täytyy olla tietokone tai tabletti, jolla voi liittyä teams-koulutukseen joko sovelluksen tai selaimen kautta.
Kurssilaisen tulee luoda itselleen PV-moodle -tili itseopiskelua varten osoitteessa https://www.pvmoodle.fi/login/index.php
Kurssilaiset tunnistetaan PV-moodleen sähköpostin perusteella. Mikäli PV-moodletunnukset on liitetty eri sähköpostiin kuin MPK-järjestelmässä on käytössä, niin siitä on ilmoitettava kurssin johtajalle sähköpostilla.

Tarkka-ammunnan peruskurssien koulutuskokonaisuus koostuu kuudesta kurssista:
Tarkka-ammunta 1 etäteoriat ja itseopiskelu, Tarkka-ammunta 1
Tarkka-ammunta 2 etäteoriat ja itseopiskelu, Tarkka-ammunta 2
Tarkka-ammunta 3 etäteoriat ja itseopiskelu, Tarkka-ammunta 3
Peruskurssin koulutuskokonaisuuden pituus on yhdeksän päivää. Etäteoriat ovat voimassa vuoden ja lähijakso 3 vuotta. Kurssit on suoritettava numerojärjestyksessä.
Jokaisen kurssin etä- ja itseopiskelujakson osaaminen testataan harjoituskokeella, jossa läpäisyvaatimus on 60%
Tarkka-ammunta 3 sisältää varsinaisen tasokokeen. Tasokokeen läpäisy mahdollistaa tarkka-ammunnan jatkokursseille osallistumiseen.

Sisältö

Kurssi sisältää tarkka-ammunta 1 kurssin teoriaosuuden. Kurssi jakautuu teams-sovelluksella pidettävään etäjaksoon ja PV-moodlessa tapahtuvaan itseopiskeluun sekä oman aseen omistavilla etäampumatehtävään.
Kurssi antaa valmiudet osallistua Tarkka-ammunta 1 kurssin -lähijaksoon, joka voi tapahtua omin asein tai MPK:n tarkkuuskivääreillä. Teoriakurssin suoritus on voimassa yhden vuoden.
Kajaanin koulutuspaikalla Kainuun prikaatissa seuraava Tarkka-ammunnan peruskurssi 1 -lähijakso järjestetään 30.8.-1.9.2024. Kurssilla käytetään MPK:n aseita.

ETÄOPETUS 11.7.2024 (4 h)
17.40 Ilmoittautuminen Teamsiin alkaa
18.00 Kurssin yleisohjeita
18.05- 18.20 Tarkka-ampujien vaatimukset, valinta ja käyttö
18.20- 18.40 Tarkka-ampujien kalusto ja välineet
18.50- 19.30 Ballistiikan perusteita 1
19.40- 20.20 Ballistiikan perusteita 2
20.30- 21.15 Toiminta tuliasemassa 1
21.30-22.00 Toiminta tuliasemassa 2

ITSEOPISKELU PV-MOODLESSA (4 h)
Itseopiskeluaika on 11.7.-5.8.2024
Koe on tehtävä viimeistään 5.8. kuluessa.

Hinta

Maksuton kurssi.

Koulutuspaikka

Kainuun prikaati
Prikaatintie 97
87101 Kajaani

Yhteystiedot

Kurssinjohtaja Antti Leinonen
antlei74@tutka.net

Kurssin hallinto
Valmiuspäällikkö Jari Ruskela
jari.ruskela@mpk.fi