Reserviläisjohtaja 1 osa 2

Loading Loading...

Ajankohta 14.12.2019 - 15.12.2019
Aika 9.00 - 16.00
Kesto 2
Kertausharjoitus-vuorokaudet 2
Paikkakunta
Paikkakunta Rovaniemi
Ilmoittautumisaika 4.3.2019 0.01 - 14.10.2019 23.00


Tavoite

Kurssin tavoitteena on tämän päivän reserviläisjohtajan johtamisvalmiuksien kehittäminen.

Kenelle kurssi soveltuu

Johtamistaitonsa kehittämisestä kiinnostuneet reserviläiset.

Suositeltavat esitiedot

Aluetoimisto valitsee osallistujat. Valinnassa huomioidaan myös MPK:n kautta ilmoittautuneet.
Reserviläisjohtaja 1 kurssi sisältää jaksot 1 ja 2. Molemmat käydään, jolloin kurssi hyväksytään suoritetuksi.

Sisältö

Reserviläisjohtaja 1 on Puolustusvoimien Lapin Aluetoimiston Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilaamaa johtamiskoulutusta.
Kurssin osanottajat kutsuu tilaaja Puolustusvoimien Lapin Aluetoimisto.
Kurssin tavoitteena on tämän päivän reserviläisjohtajan johtamisvalmiuksien kehittäminen.
- Johtaja osaa soveltaa erilaisia menetelmiä ja malleja joukon johtamiseen erilaisissa tilanteissa
- Johtaja tuntee vastuunsa päätöksiä tehdessään ja käskyjä antaessaan
- Johtaja osaa tämän päivän toimintaympäristön vaikutukset joukon johtamisessa

Hinta

Koulutuspaikka

Rovaniemi
Someroharju, varuskunta
96960 Rovaniemi

Kieli

Suomi

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Juhamatti Konttaniemi. juhamatti.konttaniemi@gmail.com>
Juha Mikkonen. juha.mikkonen@ppe.inet.fi
Koulutuspäällikkö Jouko Talviaho, jouko.talviaho@mpk.fi 040 522 7058